start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van 'aanplakbiljet' tot 'Zwitserse School'.

Grafische vakuitdrukkingen, reclametaal, communicatie begrippen, druktermen, typografische vaktaal, design jargon en andere creatieve wartaal.

 

Deze woordenlijst

Deze woordenlijst bevat verklaringen en toelichtingen van zo'n 1000 woorden, uitdrukkingen, begrippen, termen en jargon op het brede terrein van de communicatie. En omvat de technieken en middelen waarmee communicatiemiddelen tot stand komen en waarmee mensen informatie uitwisselen. Daaronder vallen de creatie van communicatiemiddelen, de productiemethoden, de technische tools, machines en hulpmiddelen en de technische en creatieve leveranciers en uitvinders, technische bedrijven en ontwikkelaars.

Onder communicatie valt adverteren, consumentencommunicatie, themareclame, below the line communicatie, above the line communicatie, e-commerce, direct marketing, sponsoring, business to business communicatie, actiecommunicatie, sales promotie, public relations.

Wordt vervolgd.

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van 'aanplakbiljet' tot 'Zwitserse School'.

Grafische vakuitdrukkingen, reclametaal, communicatie begrippen, druktermen, typografische vaktaal, design jargon en andere creatieve wartaal.

 

Deze woordenlijst

Deze woordenlijst bevat verklaringen en toelichtingen van zo'n 1000 woorden, uitdrukkingen, begrippen, termen en jargon op het brede terrein van de communicatie. En omvat de technieken en middelen waarmee communicatiemiddelen tot stand komen en waarmee mensen informatie uitwisselen. Daaronder vallen de creatie van communicatiemiddelen, de productiemethoden, de technische tools, machines en hulpmiddelen en de technische en creatieve leveranciers en uitvinders, technische bedrijven en ontwikkelaars.

Onder communicatie valt adverteren, consumentencommunicatie, themareclame, below the line communicatie, above the line communicatie, e-commerce, direct marketing, sponsoring, business to business communicatie, actiecommunicatie, sales promotie, public relations.

Wordt vervolgd.

 

Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Bel dan Joost Klinkenberg of Bart Landman: 023-534 45 00. Of mail uw vraag naar: mail@hstotaal.nl.

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Mail ons uw vraag: mail@hstotaal.nl.