Communicatievraag met een X? Raadpleeg de HSTotaal-woordenlijst!

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van xerografie tot x-hoogte.

Verklaringen van communicatiebegrippen, design dialect, reclametaal, ontwerpwoorden, vormgeversjargon, typografische vaktaal, dtp-kreten, grafische uitdrukkingen, drukkerslatijn, papiertermen en van enige creatieve wartaal.

 

x

xerografie

xerox, afgeleid uit het Grieks, letterlijk: droog schrijven, een honderd jaar oude reproductiemethode op basis van licht en elektrische lading en pigmentpoeder om beelden te kopiëren en printen. Ontwikkeld door het bedrijf Xerox, later RankXerox. De meeste fotokopieer-, faxapparaten en printers maken gebruik van dit principe.

xerografisch procedé

een vorm van magnetografisch printen, het principe waarmee laserprinters afdrukken. Die werken met een digitale vorm van het xerografische procedé dat de Amerikaan Chester Carlson in 1938 uitvond. Carlson gaf een halfgeleidende laag op een metalen plaat een elektrostatische lading en projecteerde er een beeld op. Op de belichte plaatsen werd de halfgeleidende laag geleidend waardoor de lading naar de metalen plaat afvloeide. Het overblijvende beeld kon Carlson zichtbaar maken door er droog inktpoeder op te strooien dat zich door de statische aantrekking aan de plaat hechtte. Daarna fixeerde hij het poeder door het papier te verwarmen.

x-hoogte

de hoogte van de letters zonder stok of staart: de x en de a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w en z. De x-hoogte ten opzichte van het corpsgrootte - de totale letterhoogte, gemeten van bovenzijde van de stokletters tot de onderzijde van de staartletters - bepaalt de leesbaarheid van een letter omdat de meeste vormkarakteristiek en herkenning van een letter zich binnen de x-hoogte bevindt. Hoe groter de x-hoogte, hoe beter de leesbaarheid. Omdat de ruimte op de corpsmaat als maximale ruimte beschikbaar is ontstaan er letters met een verschillende beeldmaat, dus een verschillende x-hoogte. Een letter met een grote x-hoogte (bijvoorbeeld Helvetica) heeft meer vormkarakteristiek binnen de x-hoogte en dus een grotere leesbaarheid dan een letter met een kleine x-hoogte (bijvoorbeeld Garamond). 

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van aanhalingsteken tot autolijn.

Verklaringen van communicatiebegrippen, design dialect, reclametaal, ontwerpwoorden, vormgeversjargon, typografische vaktaal, dtp-kreten, grafische uitdrukkingen, drukkerslatijn, papiertermen en van enige creatieve wartaal.

 

x

xerografie

xerox, afgeleid uit het Grieks, letterlijk: droog schrijven, een honderd jaar oude reproductiemethode op basis van licht en elektrische lading en pigmentpoeder om beelden te kopiëren en printen. Ontwikkeld door het bedrijf Xerox, later RankXerox. De meeste fotokopieer-, faxapparaten en printers maken gebruik van dit principe.

xerografisch procedé

een vorm van magnetografisch printen, het principe waarmee laserprinters afdrukken. Die werken met een digitale vorm van het xerografische procedé dat de Amerikaan Chester Carlson in 1938 uitvond. Carlson gaf een halfgeleidende laag op een metalen plaat een elektrostatische lading en projecteerde er een beeld op. Op de belichte plaatsen werd de halfgeleidende laag geleidend waardoor de lading naar de metalen plaat afvloeide. Het overblijvende beeld kon Carlson zichtbaar maken door er droog inktpoeder op te strooien dat zich door de statische aantrekking aan de plaat hechtte. Daarna fixeerde hij het poeder door het papier te verwarmen.

x-hoogte

de hoogte van de letters zonder stok of staart: de x en de a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w en z. De x-hoogte ten opzichte van het corpsgrootte - de totale letterhoogte, gemeten van bovenzijde van de stokletters tot de onderzijde van de staartletters - bepaalt de leesbaarheid van een letter omdat de meeste vormkarakteristiek en herkenning van een letter zich binnen de x-hoogte bevindt. Hoe groter de x-hoogte, hoe beter de leesbaarheid. Omdat de ruimte op de corpsmaat als maximale ruimte beschikbaar is ontstaan er letters met een verschillende beeldmaat, dus een verschillende x-hoogte. Een letter met een grote x-hoogte (bijvoorbeeld Helvetica) heeft meer vormkarakteristiek binnen de x-hoogte en dus een grotere leesbaarheid dan een letter met een kleine x-hoogte (bijvoorbeeld Garamond). 

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Een leuke vraag en geen antwoord gevonden? Of mist u een woord? Mail HSTotaal: mail@hstotaal.nl.

Geen antwoord gevonden of mist u een woord? Mail HSTotaal: mail@hstotaal.nl.