Communicatievraag met een W? Raadpleeg de HSTotaal-woordenlijst!

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van wapen tot wysiwyg.

Verklaringen van communicatiebegrippen, design dialect, reclametaal, ontwerpwoorden, vormgeversjargon, typografische vaktaal, dtp-kreten, grafische uitdrukkingen, drukkerslatijn, papiertermen en van enige creatieve wartaal.

 

w

wapen

wapenschild, het logo van een organisatie of bedrijf, dat is gebaseerd en wordt afgebeeld als een heraldisch teken, een schild, zoals het logo van de Rijksoverheid en van de gemeenten Den Haag en Alkmaar. Het logo van Amsterdam – de drie kruisen - is gebaseerd op een heraldisch teken, het Amsterdamse stadswapen uit het jaar 1280. De bank ABN-Amro hanteert een wapenschild in het logo. Ook Philips gebruikt al lange tijd een logo - woordmerk met een heraldisch schild, maar de oorsprong van het schild ligt niet in de heraldiek. UPS heeft ook een wapenschild als logovorm. Overheden die hun logo en daarmee hun belangrijkste herkenningsteken baseren op een heraldisch wapenschild zadelen hun huisstijl en dus communicatie gewild of ongewild op met de betekenis van het schild. Zoals, een protserige ondersteuning van de uitrusting, een verdedigingsmiddel waarmee de aanvaller de grootste klappen opvangt, een herkenningsbord dat op grote afstand herkend kan worden en zegt: "Maak dat je wegkomt!" 

waste

personen die bereikt worden via een medium, dat niet tot de beoogde doel- of publieksgroep behoort.

waterloos offset

een offsetdrukprocedé zónder gebruik te maken van water. Waterloos offset is vanaf 1970 commercieel beschikbaar en is een doorontwikkeling van het conventionele offsetprocedé dat gebaseerd is op het principe dat water en vet (inkt) elkaar afstoten. De grote voordelen ten opzichte van conventioneel offset ontstaan vanwege het ontbreken van de traditionele oppervlaktespanning tussen water en vet (inkt) waardoor: veel minder gebruik van chemicaliën, haarscherpe afdrukken ook op ruw papier, zeer hoge densiteiten (inktlaagdikte), fijnere rasters mogelijk, detailscherpte en zeer egale verlopen in halftonen. Aanvankelijk werd het procedé alleen gebruikt voor vellenoffsetpersen, maar sinds 2000 worden ook rotatieoffsetpersen gebouwd met dit principe. Het nadeel van waterloos offset zijn de speciale en daardoor duurdere offsetdrukplaten en offsetdrukinkten die vereist zijn. Om de drukkende delen van de niet-drukkende delen op de plaat te onderscheiden, worden materialen met verschillende oppervlaktespanningen gebruikt. De inktdragende delen bestaan uit een polymeerlaag die een relatief hoge oppervlaktespanning heeft, terwijl een siliconenlaag met aanzienlijk lagere oppervlaktespanning wordt aangebracht op de niet-drukkende delen. De inkt hecht zich uitsluitend aan de polymeerlaag. De siliconenlaag heeft een lagere oppervlaktespanning en stoot de inkt af. 

watermerk

een heldere afbeelding in papier dat het tijdens het productieproces wordt aangebracht door het papier plaatselijk dunner te maken, met als effect een lichte plek waarin teksten of afbeeldingen zijn te herkennen. Een watermerk wordt toegepast bij onder andere bankpost - speciaal hard, wit papier voor briefpapier, waardepapieren en bankbiljetten. Het effect, dat wordt bereikt door kleine verdikkingen aan te brengen op het productiedoek van de papiermachine, geeft een bijzonder (vaak klassieke) uitstraling aan waardedrukwerk. Speelt ook een rol in het tegengaan van vervalsing. Een watermerk kan dus niet ná het productieproces - bijvoorbeeld door een drukker of binder - worden aangebracht.

wayfinding

de weg vinden, navigeren, het gedrag en denken inclusief hulpmiddelen (pictogrammen, bebording, bewegwijzering, kleuren) die nodig zijn om de weg te vinden, in plaats van te verdwalen.

webmaster

de beheerder van een website, die vaak ook als aanspreekpunt fungeert voor de website.

website

een verzameling pagina’s die via een scherm van een smartphone, iPad of desktop zichtbaar gemaakt wordt en die met behulp van een browserprogramma opvraagbaar is. Met die browser kan ook tussen de verschillende websites en pagina’s worden gebladerd - het zogenaamde surfen. Ook links die op de pagina’s zijn aangebracht - in tekst, in afbeeldingen, als knoppen - helpen bij het vinden en benaderen van andere pagina’s en websites. Websitepagina’s bestaan uit een verzameling informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video’s en ander digitaal materiaal, vaak ook scripts die technische handelingen uitvoeren (formulieren vullen, vensters tonen) en die bij elkaar vormgegeven en gebouwd zijn als winkel, uithangbord, informatiepunt, verhalenverteller of interactief platform. Een website wordt op maat gemaakt voor een soms heel specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor reizigers met reisinformatie en inspirerende video’s, voor kinderen met spelletjes en verhalen, voor kunstliefhebbers met informatie over musea en exposities, voor studenten met studiegegevens, lesroosters, opgaven enzovoorts. Elke website heeft een uniek adres, een unieke naam - een URL, Uniform Resource Locator - die begint met de letters www - World Wide Web, kortweg het internet, het web. Een website is dus een plek - site - op het web. De unieke naam wordt gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld .nl. Zodat de naam www.hstotaal.nl wil zeggen: HSTotaal heeft een Nederlandse plek op het world wide web. Alle openbare websites bij elkaar worden het World Wide Web genoemd. 

website design

het vormgeven, het grafisch ontwerpen door een website designer van de voorzijde - het frontend - van een website. Deze designer wordt ook wel frontend designer genoemd. Een website is niet alleen een grafisch ontwerp; een website is een verzameling pagina’s die op een voor de bezoeker logische wijze met elkaar verbonden zijn - de navigatiestructuur - en via links, teksten, beelden en knoppen het zogenaamde surfen tussen de pagina’s mogelijk maakt. Het design is dus gebaseerd op de navigatiestructuur en de functionaliteit van de website, die in een flow chart worden vastgelegd. Want een webwinkel - met producten, bestelpagina en betaalfunctie - heeft een andere structuur, andere pagina’s en een andere vormgeving dan een informatiewebsite van de overheid. Een website van een kappersbedrijf heeft een andere opzet dan de website van een opleidingsinstituut - met opleidingsaanbod, studiekalender, inschrijvingsformulieren en persoonlijke loginpagina’s. Daarom is het belangrijk dat structuur en functionaliteit worden vastgelegd voordat het design van de website wordt gestart. Naast het frontend - het scherm waarmee de websitebezoeker interactie pleegt - is er een backend - de beheersapplicatie die op een server draait, waarmee het beheer wordt uitgeoefend - pagina’s toevoegen, teksten aanbrengen, foto’s uploaden - en waaraan een database is gekoppeld waarin alle gegevens gestructureerd zijn ondergebracht. Het design voor de backend wordt verricht door een backend designer.

website met CMS

een website inclusief een CMS - een content management system, een website met een zogenaamde voorkant - frontend, hetgeen de websitebezoeker op het scherm ziet en waarmee interactie plaatsvindt - en met een achterkant - backend, een applicatie die draait op een server, plus een database waarin alle - het systeem waar het beheer wordt uitgevoerd, zoals het corrigeren en uitbreiden van tekst, het plaatsen van nieuwe beelden, aanmaken van nieuwe pagina’s, uitbreiden van menu’s, zoekwoorden, titels en paginabeschrijvingen toevoegen enzovoorts. Kortom, het onderhoud van de website. Ook wordt in het CMS het zogenaamde SEO uitgevoerd - Search Engine Optimalisation - de website optimaliseren voor zoekmachines. Met een goede SEO weten Google en de andere zoekmachines de website optimaal te vinden. Dat garandeert niet altijd een nummer 1 positie in de zoekresultaten, maar met de SEO-functie in het CMS kan daar veel aan worden gedaan. Vanwege de specifieke wensen van opdrachtgevers en de gewenste kwaliteit, veiligheid en functionaliteit wordt doorgaans gebruik gemaakt van maatwerk websites en maatwerk-CMS.

website met design templates

een website die gebouwd is op een design template van HSTotaal, dus efficiënt gebouwd, zeker geen standaard, maar een professionele eigen uitstraling. Deze design templates zijn met name bedoeld voor toepassingen waarbij professionaliteit, snelheid én efficiency van belang zijn. Bijvoorbeeld bij start ups, bij productintroducties, een beurspresentatie of als een bedrijf snel van start wil met een project of een aanbieding. De templates worden aangeboden onder de naam MOOITotaal. De kwaliteit van deze website zit tussen het maatwerk design én de standaard templates in: mooi, maar efficiënt gebouwd, een goede standaard, maar wel veel design. Kortom, een professionele website tegen een zeer scherpe prijs, en snel gebouwd. Daarnaast scoort deze website met design template hoog in de zoekmachines, is de website technisch perfect, makkelijk te onderhouden, veilig en met een hoogwaardig design. HSTotaal bouwt deze websites met een zeer ervaren partner: SkriblCMS. SkriblCMS is een krachtig, eenvoudig en SEO-geoptimaliseerd Content Management System. Inclusief alle functionaliteiten, inclusief een veilig SSL-certificaat en inclusief SEO-rapportage. 

website met standaard templates

open source websites die zijn opgebouwd uit standaard templates, het tegenovergestelde van maatwerk websites. Er zijn twee soorten websites: standaard websites en maatwerk websites. Van standaard websites - zogenaamde open sourced websites - is de broncode vrij, dus gratis beschikbaar die door iedereen kan worden aangevuld en worden gewijzigd naar eigen inzicht. Standaard websites worden opgebouwd uit die openbaar beschikbare broncode. Het design wordt samengesteld uit standaard modules en templates die ook vrij of tegen een kleine vergoeding beschikbaar zijn. Betaling vindt uiteraard wel plaats - niets in het leven is gratis - en gebeurt bijvoorbeeld via het tarief voor hosting, een gebruikstarief voor bijvoorbeeld extra pagina’s buiten de standaard levering om of een gebruikersfee voor het CMS. Overigens is ook het vinden van de juiste template, het passend maken daarvan en de installatie van de website een specialistisch werkje dat door professionals verricht wordt dus uiteraard niet gratis is. Ook het aanbrengen van updates van de software is een blijvend terugkerende aandachtspunt en kostenpost. In tegenstelling tot standaard websites zijn maatwerk websites - zogenaamde closed sourced, waarbij de broncode eigendom blijft van de ontwikkelaar - geheel op maat gemaakt. Dat levert een website op met ruimte voor een eigen, onderscheidend design en wat techniek betreft wordt uitsluitend geleverd wat gevraagd wordt. Het resultaat is een website én een CMS die schoon, mooi en overzichtelijk zijn en daardoor opmerkelijk eenvoudig in gebruik. 

website ontwikkeling

de gefaseerde, gestructureerde en planmatige aanpak om een complete website te bouwen. Een aanpak die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van grotere websites. Een aanpak voor website ontwikkeling bevat de onderdelen: doelstelling, functionaliteit, flow chart, design, bouw, CMS, content, marketing en onderhoud. Aan de basis van website ontwikkeling liggen de uitgangspunten die in kaart moeten worden gebracht: ten eerste de doelstelling - wat is het doel en de functie van de website, ten tweede de doelgroep - wat gaat welke bezoeker ondernemen bij een bezoek aan de website, en ten derde de structuur en functionaliteit - hoe is de website opgebouwd en welke onderdelen en welke functies biedt de website. Zijn deze uitgangspunten in kaart gebracht dan kan vervolgens een plan en een eerste idee worden gemaakt, daarna een concept design en kan de website, na eventuele bijstellingen, gebouwd worden. De volgende stap is het contentplan, de organisatie van teksten, titels en teksten, namen van functieknoppen, inhoud van formulieren, bijschriften. Ook het backend verdient een plan, de inrichting van het beeldarchief, namen aan sliders en headers, maar ook de formulering van url’s en pagina-extensies, titles en descripions. Van groot belang is niet alleen een foutloze tekst, maar zeker ook een voor zoekmachines effectieve tekst, inclusief conversie optimalisatie, content marketing, website statistieken en SEO-optimalisatie. Gestart kan worden met het ontwikkelen van content zoals het werkelijke schrijven van teksten en het aanmaken van beelden en graphics, logo’s, organisatie van fotografie. Is de content geladen en de beelden geupload, dan kan de website worden gepubliceerd, getest en gepromoot. Draait de website enige tijd, dan is er ruimte voor evaluatie en verbetering. Onderhoud is een blijvend aandachtspunt en een aspect van blijvend budget. Niet alleen voor hosting en CMS-onderhoud, maar in de eerste plaats voor verrijking van content, uitbreiding en verversing en verdere optimalisatie. Het doel is de bezoeker na een eerste bezoek te laten terugkeren. Dat kan alleen als de bezoeker de indruk heeft dat de website blijvend relevant is.

weduwe

een alleenstaande regel, een volle eerste regel van een nieuwe alinea, afgescheiden door een witregel aan de onderkant van een pagina of tekstkolom. Of een volle laatste regel van een alinea, afgescheiden door een witregel aan de bovenzijde van een pagina of tekstkolom. Weduwen worden ook zwevende regels genoemd. Weduwen zijn in de professionele opmaak van tekstintensieve producties ongewenst; ze worden ervaren als niet fraai en onrustig en leiden tot lichte verwarring. Tekstverwerkingsprogramma’s hebben een optie om weduwen te voorkomen, een instelling die zwevende regels naar de volgende of vorige pagina of kolom verplaatst.

weeftechniek

aanbrengen van afbeeldingen, logo’s of teksten in stoffen met garen. Weeftechniek wordt toegepast voor o.a. logo’s op bedrijfskleding. De techniek heeft een zeer duurzaam karakter, in tegenstelling tot zeefdrukken, transfertechniek en printtechniek. Zeefdrukken geeft een sterk, wasbaar eindresultaat met heldere, volle kleuren. Transfertechniek wordt gebruikt voor eenvoudige, kleine logo’s of teksten met een beperkte houdbaarheid. Printtechniek is veel minder duurzaam, maar leent zich wel voor het afbeelden van kleurenfoto’s. 

weerdruk

de achterzijde van het drukvel als het vel aan twee zijden is bedrukt, de zijde waar pagina 2 op staat. In tegenstelling tot schoondruk, de zijde van het vel waar pagina 1 op staat. De weerdruk wordt ook wel binnendruk genoemd of verso, omdat de weerdruk - de zijde waarop pagina 2 is gedrukt - aan de binnenzijde van de katern ligt nadat deze gevouwen is.

weeskind

of wees, een ondergeschoven kind, enkele letters, een zeer kort woord of het restant van een afbreking, als laatste regel van een pagina of kolom. Weeskinderen zijn in de professionele opmaak van tekstintensieve producties ongewenst; ze worden ervaren als niet fraai. Een restant van een laatste zin of afbreking, bestaande uit enkele letters, een woord of enkele woorden, aan de bovenzijde van een pagina of kolom, wordt een hoerenjong genoemd. Een alleenstaande regel, een volle eerste regel van een nieuwe alinea, afgescheiden door een witregel aan de onderkant van een pagina of tekstkolom, óf een volle laatste regel van een alinea, afgescheiden door een witregel aan de bovenzijde van een pagina of tekstkolom, wordt weduwe genoemd. 

welkomstbord

een vorm van buitenreclame, een verlicht of onverlicht bord bij autowegen aan de rand van de gemeentegrens, waarop een welkomstwoord is aangebracht met aankondigingen van evenementen, activiteiten, toeristische informatie. Welkomstborden zijn vaak uitgevoerd als tekstlamellen zodat wijzigingen kunnen worden aangebracht als de datum van het evenement is gepasseerd.  

werktekenaar

een grafisch technisch specialist die handmatig vaak kleurgescheiden werktekeningen - technische tekeningen, reproductietekeningen - maakt voor de voorbereiding van drukwerk. Een werktekenaar werkt volgens de instructies van een grafisch vormgever, is een vakman of -vrouw met een opleiding aan een Grafische School of MBO grafische technieken, heeft kennis van druktechnieken en drukwerkvoorbereiding en is buitengewoon vaardig met het zeer nauwkeurig opzetten van formaten, lijnen en vlakken, het technisch tekenen van logo’s, monteren van teksten en het werken met afwrijfletters. De werktekenaar levert een halffabricaat, als voorbereiding op de lithografie. Vanaf 1985 - bij de opkomst van fotografisch zetten - is de werktekenaar omgeschoold tot DTP-er, die met een Macintosh-computer van Apple en de pakketten Pagemaker en Freehand illustraties maakt en complete kleurgescheiden pagina’s samenstelt.

werktekenen

het handmatig vervaardigen van kleurgescheiden werktekeningen - technische tekeningen, reproductietekeningen - voor drukwerkvoorbereiding. Het werktekenen bestaat uit het opzetten van het formaat met paskruisen en snijtekens, het technisch tekenen van logo’s, het uitzetten van kolommen, monteren van teksten en illustraties, het samenstellen van koppen met behulp van afwrijfletters, het aanbrengen van overlays ten behoeve van de kleurscheidingen. Werktekenen gebeurt op een tekenplank met tekenhaak en driehoeken, met werktekenpapier of werktekenkarton, Rotring-pen en inkt, folies en snijmesjes, met wax, rubbercement of spuitlijm. Het werktekenen is na 1985 verdrongen door de opkomst van de fotografische zetmachine en later de pagina-opmaaksystemen die het zetwerk op de juiste positie op een pagina kon belichten en in film of papier afleverde. Naderhand is het samenstellen van complete pagina’s opgepakt door de Apple-computers en DTP-pakketten, zoals Pagemaker en Freehand.

werktekening

een papieren handgemaakt opzichtmodel, een zwart-wit tekening - technische tekening, reproductietekening - met in inkt getrokken lijnen, vlakken en vrije vormen, fotokaders gesneden en gemonteerd met zelfklevende folies, met spuitlijm of rubbercement gemonteerde teksten en tekststroken, illustraties en koppen die zijn samengesteld uit afwrijfletters, transparant overlays voor de verschillende kleuren, bewerkingen of instructies, bedoeld voor verdere verwerking in de voorbereiding van drukwerk. Een werktekening is een halffabricaat dat wordt gebruikt als opzichtmodel, bedoeld voor het maken van een negatiefopname voor de lithografie waarbij foto’s worden gereproduceerd en gerasterd en op de juiste positie in het negatief worden geplaatst, halftonen en kleurpercentages worden samengesteld en ingekopieerd om kleurscheidingen en afzonderlijke lithofilms te maken voor elk van de drukkleuren. Vanaf 1985 heeft de fotografische zetmachine en de desktop computer met beeldscherm het werktekenen verdrongen en is de werktekenaar omgeschoold tot DTP-er die met een Apple-computer en de DTP-pakketten Pagemaker en Freehand digitaal complete pagina’s kon samenstellen en opmaken en direct als papieren controlemodel op een papierprinter kon printen en vervolgens als zogenaamde schone film via een Raster Image Processor (RIP) op een filmbelichter kon uitdraaien.

wikkelvouw

een vouwwijze voor drieslagfolders (folders met zes pagina’s), waarbij de rechter- en linkerpagina naar binnen worden gevouwen en elkaar geheel overlappen.

wit, onbedrukt papier

alle onbedrukte delen en vrije ruimten op bedrukt papier, in drukwerk, o.a. kopwit, zijwit, rugwit, staartwit, snijwit, maar ook woordwit, interlinie, kolomwit enz. Ook de ruimte om een letter en zelfs binnen een letter wordt wit genoemd, ook de onbedrukte ruimte rond een rasterpunt. De niet-drukkende lagerliggende delen in zetwerk worden ook wit genoemd. Omdat ze lager liggen dan de drukkende delen en dus geen afdruk achterlaten - het papier blijft wit - wordt het wit genoemd.

wit, zetmateriaal

materiaal voor het samenstellen van zetwerk, al het materiaal dat lager is dan de hoogte van zetwerkmetalen elementen om lege ruimten in hoogdrukvormen op te vullen; de niet-drukkende, lager liggende delen. Wit ligt lager dan de drukkende delen, kan niet worden bereikt door de inktrol waardoor ze op de afdruk geen beeld geeft en het papier wit blijft. Het materiaal waaruit hoogdrukvormen worden samengesteld valt uiteen in hoger liggende drukkende delen - onder andere letters, lijnen, clichés - en niet-drukkende lager liggende delen - wit. Met deze delen worden drukvormen samengesteld die een gesloten vierkant of rechthoek vormen en die in het drukraam kan worden opgesloten. Wit bestaat uit een systeem van kleinere en grotere stukken metaal - van de zeer dunne messing vliesspatie en het loden holwit, tot het grote gietijzeren formaatwit - dat wordt gebruikt in zetwerk en hoogdrukvormen om de niet-drukkende ruimte op te vullen en om de drukkende metalen delen op de juiste afstand ten opzichte van elkaar te houden. Wit is beschikbaar in meerdere soorten en veel verschillende groottes. Het kleinste wit is de letterspatie in oplopende diktes. Tussen de regels zorgt de interlinie voor de juiste regelafstand met een dikte van 1, 2, 3 en 4 punten. Interlinies met een dikte van 6 punt, 12 en 18 punt worden regletten genoemd. Is de reglet dikker dan 18 punten dan wordt deze niet massief geleverd maar hol, en spreekt men van holwit. Is het holwit vierkant, dan spreekt men van tabelwit. Grote formaten wit worden gemaakt van gietijzer en wordt formaatwit genoemd. 

witmarges

vrije ruimte tussen papierrand en de zetspiegel, de bedrukking op de pagina. We kennen: kopwit (ruimte aan de bovenzijde), staartwit, (onderzijde), rugwit (tussen de rug en de druk), snijwit (tussen de druk en de zijkant).

witregel

een extra regeltransport, een regel zonder woorden, een geheel blanco regel in een pagina of tekstkolom, als afscheiding tussen twee alinea’s. Een witregel is gelijk aan een regeltransport van de typemachine, printer, zetmachine , tekstverwerkingsprogramma of dtp-pakket. Is een witregel niet gelijk aan het vaste regeltransport maar een gedeelte daarvan, dan spreekt van gebroken witregels. Door het gebruik van gebroken witregels is er geen controle meer op het registeren van tekstregels - waarbij regels in naastgelegen kolommen op dezelfde hoogte staan, of regels aan weerszijden van een blad ’tegen’ elkaar zijn gedrukt; een ongewenst verschijnsel bij het drukken van.

witruimte

een term uit de vormgeving, een ruimte in een document, pagina of tekstkolom die onbedrukt is, niet gevuld met beeld of tekst. Witruimtes hebben een functie; communicatie is niet een kwestie van alle lege ruimtes volstoppen met informatie, in de veronderstelling dat je de lezer zoveel mogelijk in een zo beperkt mogelijke ruimte moet bieden. Overdracht van informatie gebeurt optimaal als de kijker de gelegenheid heeft van object naar object te stappen, door de vormgeving van rustpunt (de witruimte) naar rustpunt wordt geleid. Witruimtes dienen er dus voor communicatiemiddelen toegankelijker en daardoor leesbaarder, overzichtelijker en daardoor aantrekkelijk te houden. 

wolkigheid

onregelmatige verdeling van vezels in papier waardoor helderheidsverschillen optreden. Papier is dan niet gelijk van dikte.

woordmerk

het logo, de naam van een organisatie of bedrijf - ook wel van een individu, een dienst, product, partij of idee, religie of ideologie – met een vaste schrijfwijze die is vormgegeven in voornamelijk letters en waarbij een grotere of kleinere beeldtoevoeging, kleur- of beeldingreep is gedaan. Zoals het woordmerk van Aegon, Google, Ikea en Kodak, Samsung, Canon of Coca-Cola. In tegenstelling tot een beeldmerk, dat vrijwel uitsluitend een grafische voorstelling is. 

woordspatie

woordwit, het wit - de ruimte - tussen woorden. Het kleinste wit - woordwit, de spatie - wordt gebruikt om woorden van elkaar te onderscheiden. De optimale grootte - dikte van de spatie - is afhankelijk van de lettergrootte, maar doorgaans een kwart tot een derde deel van de corpsmaat, doorgaans zo’n 2 of 3 punten. Woordspaties zijn beschikbaar in de diktes van een halve punt (vliesspatie), 1 punt, anderhalve punt, 2, 3 en 4 punten, het pasje (half vierkant). Het vierkant (vierkante corpsmaat) is ook beschikbaar in de letterkast, niet bedoeld als woordwit maar voor het uitvullen of uitpunten van regels. Bij het in blokvorm zetten van pagina’s of kolommen - zowel voorin als achterin een rechte kantlijn - wordt het woordwit vergroot, uitdrijven of uitvullen genoemd. Als woordspaties teveel worden uitgedreven ontstaan zogenaamde paden en meren; aaneengesloten open witruimten op de pagina die de aandacht van het lezen afleiden.

woordwit

spatie, woordspatie, vrije onbedrukte ruimte tussen de woorden, de woordtussenruimte.

WWW

World Wide Web, een internettoepassing met multimediamogelijkheden, zoals beeld en geluid, video en interactiviteit door middel van hypertext en invulformulieren. Hierdoor wordt de informatie die documenten met elkaar delen gemakkelijk toegankelijk en volledig onafhankelijk van de fysieke locatie.

wysiwyg

dit programma is wysiwyg, what you see is what you get, of: wat je ziet is wat je krijgt. Computerprogramma’s zoals MSWord, of DTP-programma’s zoals Indesign, laten op het beeldscherm direct het eindresultaat zien, in de juiste letter en kleur, de juiste marges, de juiste paginaverhouding. Overigens is er vaker sprake van wysimolwyg: what you see is more-or-less what you get: wat je ziet lijkt min of meer op wat je krijgt.

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van wapen tot wysiwyg.

Verklaringen van communicatiebegrippen, design dialect, reclametaal, ontwerpwoorden, vormgeversjargon, typografische vaktaal, dtp-kreten, grafische uitdrukkingen, drukkerslatijn, papiertermen en van enige creatieve wartaal.

 

w

wapen

wapenschild, het logo van een organisatie of bedrijf, dat is gebaseerd en wordt afgebeeld als een heraldisch teken, een schild, zoals het logo van de Rijksoverheid en van de gemeenten Den Haag en Alkmaar. Het logo van Amsterdam – de drie kruisen - is gebaseerd op een heraldisch teken, het Amsterdamse stadswapen uit het jaar 1280. De bank ABN-Amro hanteert een wapenschild in het logo. Ook Philips gebruikt al lange tijd een logo - woordmerk met een heraldisch schild, maar de oorsprong van het schild ligt niet in de heraldiek. UPS heeft ook een wapenschild als logovorm. Overheden die hun logo en daarmee hun belangrijkste herkenningsteken baseren op een heraldisch wapenschild zadelen hun huisstijl en dus communicatie gewild of ongewild op met de betekenis van het schild. Zoals, een protserige ondersteuning van de uitrusting, een verdedigingsmiddel waarmee de aanvaller de grootste klappen opvangt, een herkenningsbord dat op grote afstand herkend kan worden en zegt: "Maak dat je wegkomt!" 

waste

personen die bereikt worden via een medium, dat niet tot de beoogde doel- of publieksgroep behoort.

waterloos offset

een offsetdrukprocedé zónder gebruik te maken van water. Waterloos offset is vanaf 1970 commercieel beschikbaar en is een doorontwikkeling van het conventionele offsetprocedé dat gebaseerd is op het principe dat water en vet (inkt) elkaar afstoten. De grote voordelen ten opzichte van conventioneel offset ontstaan vanwege het ontbreken van de traditionele oppervlaktespanning tussen water en vet (inkt) waardoor: veel minder gebruik van chemicaliën, haarscherpe afdrukken ook op ruw papier, zeer hoge densiteiten (inktlaagdikte), fijnere rasters mogelijk, detailscherpte en zeer egale verlopen in halftonen. Aanvankelijk werd het procedé alleen gebruikt voor vellenoffsetpersen, maar sinds 2000 worden ook rotatieoffsetpersen gebouwd met dit principe. Het nadeel van waterloos offset zijn de speciale en daardoor duurdere offsetdrukplaten en offsetdrukinkten die vereist zijn. Om de drukkende delen van de niet-drukkende delen op de plaat te onderscheiden, worden materialen met verschillende oppervlaktespanningen gebruikt. De inktdragende delen bestaan uit een polymeerlaag die een relatief hoge oppervlaktespanning heeft, terwijl een siliconenlaag met aanzienlijk lagere oppervlaktespanning wordt aangebracht op de niet-drukkende delen. De inkt hecht zich uitsluitend aan de polymeerlaag. De siliconenlaag heeft een lagere oppervlaktespanning en stoot de inkt af. 

watermerk

een heldere afbeelding in papier dat het tijdens het productieproces wordt aangebracht door het papier plaatselijk dunner te maken, met als effect een lichte plek waarin teksten of afbeeldingen zijn te herkennen. Een watermerk wordt toegepast bij onder andere bankpost - speciaal hard, wit papier voor briefpapier, waardepapieren en bankbiljetten. Het effect, dat wordt bereikt door kleine verdikkingen aan te brengen op het productiedoek van de papiermachine, geeft een bijzonder (vaak klassieke) uitstraling aan waardedrukwerk. Speelt ook een rol in het tegengaan van vervalsing. Een watermerk kan dus niet ná het productieproces - bijvoorbeeld door een drukker of binder - worden aangebracht.

wayfinding

de weg vinden, navigeren, het gedrag en denken inclusief hulpmiddelen (pictogrammen, bebording, bewegwijzering, kleuren) die nodig zijn om de weg te vinden, in plaats van te verdwalen.

webmaster

de beheerder van een website, die vaak ook als aanspreekpunt fungeert voor de website.

website

een verzameling pagina’s die via een scherm van een smartphone, iPad of desktop zichtbaar gemaakt wordt en die met behulp van een browserprogramma opvraagbaar is. Met die browser kan ook tussen de verschillende websites en pagina’s worden gebladerd - het zogenaamde surfen. Ook links die op de pagina’s zijn aangebracht - in tekst, in afbeeldingen, als knoppen - helpen bij het vinden en benaderen van andere pagina’s en websites. Websitepagina’s bestaan uit een verzameling informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video’s en ander digitaal materiaal, vaak ook scripts die technische handelingen uitvoeren (formulieren vullen, vensters tonen) en die bij elkaar vormgegeven en gebouwd zijn als winkel, uithangbord, informatiepunt, verhalenverteller of interactief platform. Een website wordt op maat gemaakt voor een soms heel specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor reizigers met reisinformatie en inspirerende video’s, voor kinderen met spelletjes en verhalen, voor kunstliefhebbers met informatie over musea en exposities, voor studenten met studiegegevens, lesroosters, opgaven enzovoorts. Elke website heeft een uniek adres, een unieke naam - een URL, Uniform Resource Locator - die begint met de letters www - World Wide Web, kortweg het internet, het web. Een website is dus een plek - site - op het web. De unieke naam wordt gevolgd door een afkorting, bijvoorbeeld .nl. Zodat de naam www.hstotaal.nl wil zeggen: HSTotaal heeft een Nederlandse plek op het world wide web. Alle openbare websites bij elkaar worden het World Wide Web genoemd. 

website design

het vormgeven, het grafisch ontwerpen door een website designer van de voorzijde - het frontend - van een website. Deze designer wordt ook wel frontend designer genoemd. Een website is niet alleen een grafisch ontwerp; een website is een verzameling pagina’s die op een voor de bezoeker logische wijze met elkaar verbonden zijn - de navigatiestructuur - en via links, teksten, beelden en knoppen het zogenaamde surfen tussen de pagina’s mogelijk maakt. Het design is dus gebaseerd op de navigatiestructuur en de functionaliteit van de website, die in een flow chart worden vastgelegd. Want een webwinkel - met producten, bestelpagina en betaalfunctie - heeft een andere structuur, andere pagina’s en een andere vormgeving dan een informatiewebsite van de overheid. Een website van een kappersbedrijf heeft een andere opzet dan de website van een opleidingsinstituut - met opleidingsaanbod, studiekalender, inschrijvingsformulieren en persoonlijke loginpagina’s. Daarom is het belangrijk dat structuur en functionaliteit worden vastgelegd voordat het design van de website wordt gestart. Naast het frontend - het scherm waarmee de websitebezoeker interactie pleegt - is er een backend - de beheersapplicatie die op een server draait, waarmee het beheer wordt uitgeoefend - pagina’s toevoegen, teksten aanbrengen, foto’s uploaden - en waaraan een database is gekoppeld waarin alle gegevens gestructureerd zijn ondergebracht. Het design voor de backend wordt verricht door een backend designer.

website met CMS

een website inclusief een CMS - een content management system, een website met een zogenaamde voorkant - frontend, hetgeen de websitebezoeker op het scherm ziet en waarmee interactie plaatsvindt - en met een achterkant - backend, een applicatie die draait op een server, plus een database waarin alle - het systeem waar het beheer wordt uitgevoerd, zoals het corrigeren en uitbreiden van tekst, het plaatsen van nieuwe beelden, aanmaken van nieuwe pagina’s, uitbreiden van menu’s, zoekwoorden, titels en paginabeschrijvingen toevoegen enzovoorts. Kortom, het onderhoud van de website. Ook wordt in het CMS het zogenaamde SEO uitgevoerd - Search Engine Optimalisation - de website optimaliseren voor zoekmachines. Met een goede SEO weten Google en de andere zoekmachines de website optimaal te vinden. Dat garandeert niet altijd een nummer 1 positie in de zoekresultaten, maar met de SEO-functie in het CMS kan daar veel aan worden gedaan. Vanwege de specifieke wensen van opdrachtgevers en de gewenste kwaliteit, veiligheid en functionaliteit wordt doorgaans gebruik gemaakt van maatwerk websites en maatwerk-CMS.

website met design templates

een website die gebouwd is op een design template van HSTotaal, dus efficiënt gebouwd, zeker geen standaard, maar een professionele eigen uitstraling. Deze design templates zijn met name bedoeld voor toepassingen waarbij professionaliteit, snelheid én efficiency van belang zijn. Bijvoorbeeld bij start ups, bij productintroducties, een beurspresentatie of als een bedrijf snel van start wil met een project of een aanbieding. De templates worden aangeboden onder de naam MOOITotaal. De kwaliteit van deze website zit tussen het maatwerk design én de standaard templates in: mooi, maar efficiënt gebouwd, een goede standaard, maar wel veel design. Kortom, een professionele website tegen een zeer scherpe prijs, en snel gebouwd. Daarnaast scoort deze website met design template hoog in de zoekmachines, is de website technisch perfect, makkelijk te onderhouden, veilig en met een hoogwaardig design. HSTotaal bouwt deze websites met een zeer ervaren partner: SkriblCMS. SkriblCMS is een krachtig, eenvoudig en SEO-geoptimaliseerd Content Management System. Inclusief alle functionaliteiten, inclusief een veilig SSL-certificaat en inclusief SEO-rapportage. 

website met standaard templates

open source websites die zijn opgebouwd uit standaard templates, het tegenovergestelde van maatwerk websites. Er zijn twee soorten websites: standaard websites en maatwerk websites. Van standaard websites - zogenaamde open sourced websites - is de broncode vrij, dus gratis beschikbaar die door iedereen kan worden aangevuld en worden gewijzigd naar eigen inzicht. Standaard websites worden opgebouwd uit die openbaar beschikbare broncode. Het design wordt samengesteld uit standaard modules en templates die ook vrij of tegen een kleine vergoeding beschikbaar zijn. Betaling vindt uiteraard wel plaats - niets in het leven is gratis - en gebeurt bijvoorbeeld via het tarief voor hosting, een gebruikstarief voor bijvoorbeeld extra pagina’s buiten de standaard levering om of een gebruikersfee voor het CMS. Overigens is ook het vinden van de juiste template, het passend maken daarvan en de installatie van de website een specialistisch werkje dat door professionals verricht wordt dus uiteraard niet gratis is. Ook het aanbrengen van updates van de software is een blijvend terugkerende aandachtspunt en kostenpost. In tegenstelling tot standaard websites zijn maatwerk websites - zogenaamde closed sourced, waarbij de broncode eigendom blijft van de ontwikkelaar - geheel op maat gemaakt. Dat levert een website op met ruimte voor een eigen, onderscheidend design en wat techniek betreft wordt uitsluitend geleverd wat gevraagd wordt. Het resultaat is een website én een CMS die schoon, mooi en overzichtelijk zijn en daardoor opmerkelijk eenvoudig in gebruik. 

website ontwikkeling

de gefaseerde, gestructureerde en planmatige aanpak om een complete website te bouwen. Een aanpak die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van grotere websites. Een aanpak voor website ontwikkeling bevat de onderdelen: doelstelling, functionaliteit, flow chart, design, bouw, CMS, content, marketing en onderhoud. Aan de basis van website ontwikkeling liggen de uitgangspunten die in kaart moeten worden gebracht: ten eerste de doelstelling - wat is het doel en de functie van de website, ten tweede de doelgroep - wat gaat welke bezoeker ondernemen bij een bezoek aan de website, en ten derde de structuur en functionaliteit - hoe is de website opgebouwd en welke onderdelen en welke functies biedt de website. Zijn deze uitgangspunten in kaart gebracht dan kan vervolgens een plan en een eerste idee worden gemaakt, daarna een concept design en kan de website, na eventuele bijstellingen, gebouwd worden. De volgende stap is het contentplan, de organisatie van teksten, titels en teksten, namen van functieknoppen, inhoud van formulieren, bijschriften. Ook het backend verdient een plan, de inrichting van het beeldarchief, namen aan sliders en headers, maar ook de formulering van url’s en pagina-extensies, titles en descripions. Van groot belang is niet alleen een foutloze tekst, maar zeker ook een voor zoekmachines effectieve tekst, inclusief conversie optimalisatie, content marketing, website statistieken en SEO-optimalisatie. Gestart kan worden met het ontwikkelen van content zoals het werkelijke schrijven van teksten en het aanmaken van beelden en graphics, logo’s, organisatie van fotografie. Is de content geladen en de beelden geupload, dan kan de website worden gepubliceerd, getest en gepromoot. Draait de website enige tijd, dan is er ruimte voor evaluatie en verbetering. Onderhoud is een blijvend aandachtspunt en een aspect van blijvend budget. Niet alleen voor hosting en CMS-onderhoud, maar in de eerste plaats voor verrijking van content, uitbreiding en verversing en verdere optimalisatie. Het doel is de bezoeker na een eerste bezoek te laten terugkeren. Dat kan alleen als de bezoeker de indruk heeft dat de website blijvend relevant is.

weduwe

een alleenstaande regel, een volle eerste regel van een nieuwe alinea, afgescheiden door een witregel aan de onderkant van een pagina of tekstkolom. Of een volle laatste regel van een alinea, afgescheiden door een witregel aan de bovenzijde van een pagina of tekstkolom. Weduwen worden ook zwevende regels genoemd. Weduwen zijn in de professionele opmaak van tekstintensieve producties ongewenst; ze worden ervaren als niet fraai en onrustig en leiden tot lichte verwarring. Tekstverwerkingsprogramma’s hebben een optie om weduwen te voorkomen, een instelling die zwevende regels naar de volgende of vorige pagina of kolom verplaatst.

weeftechniek

aanbrengen van afbeeldingen, logo’s of teksten in stoffen met garen. Weeftechniek wordt toegepast voor o.a. logo’s op bedrijfskleding. De techniek heeft een zeer duurzaam karakter, in tegenstelling tot zeefdrukken, transfertechniek en printtechniek. Zeefdrukken geeft een sterk, wasbaar eindresultaat met heldere, volle kleuren. Transfertechniek wordt gebruikt voor eenvoudige, kleine logo’s of teksten met een beperkte houdbaarheid. Printtechniek is veel minder duurzaam, maar leent zich wel voor het afbeelden van kleurenfoto’s. 

weerdruk

de achterzijde van het drukvel als het vel aan twee zijden is bedrukt, de zijde waar pagina 2 op staat. In tegenstelling tot schoondruk, de zijde van het vel waar pagina 1 op staat. De weerdruk wordt ook wel binnendruk genoemd of verso, omdat de weerdruk - de zijde waarop pagina 2 is gedrukt - aan de binnenzijde van de katern ligt nadat deze gevouwen is.

weeskind

of wees, een ondergeschoven kind, enkele letters, een zeer kort woord of het restant van een afbreking, als laatste regel van een pagina of kolom. Weeskinderen zijn in de professionele opmaak van tekstintensieve producties ongewenst; ze worden ervaren als niet fraai. Een restant van een laatste zin of afbreking, bestaande uit enkele letters, een woord of enkele woorden, aan de bovenzijde van een pagina of kolom, wordt een hoerenjong genoemd. Een alleenstaande regel, een volle eerste regel van een nieuwe alinea, afgescheiden door een witregel aan de onderkant van een pagina of tekstkolom, óf een volle laatste regel van een alinea, afgescheiden door een witregel aan de bovenzijde van een pagina of tekstkolom, wordt weduwe genoemd. 

welkomstbord

een vorm van buitenreclame, een verlicht of onverlicht bord bij autowegen aan de rand van de gemeentegrens, waarop een welkomstwoord is aangebracht met aankondigingen van evenementen, activiteiten, toeristische informatie. Welkomstborden zijn vaak uitgevoerd als tekstlamellen zodat wijzigingen kunnen worden aangebracht als de datum van het evenement is gepasseerd.  

werktekenaar

een grafisch technisch specialist die handmatig vaak kleurgescheiden werktekeningen - technische tekeningen, reproductietekeningen - maakt voor de voorbereiding van drukwerk. Een werktekenaar werkt volgens de instructies van een grafisch vormgever, is een vakman of -vrouw met een opleiding aan een Grafische School of MBO grafische technieken, heeft kennis van druktechnieken en drukwerkvoorbereiding en is buitengewoon vaardig met het zeer nauwkeurig opzetten van formaten, lijnen en vlakken, het technisch tekenen van logo’s, monteren van teksten en het werken met afwrijfletters. De werktekenaar levert een halffabricaat, als voorbereiding op de lithografie. Vanaf 1985 - bij de opkomst van fotografisch zetten - is de werktekenaar omgeschoold tot DTP-er, die met een Macintosh-computer van Apple en de pakketten Pagemaker en Freehand illustraties maakt en complete kleurgescheiden pagina’s samenstelt.

werktekenen

het handmatig vervaardigen van kleurgescheiden werktekeningen - technische tekeningen, reproductietekeningen - voor drukwerkvoorbereiding. Het werktekenen bestaat uit het opzetten van het formaat met paskruisen en snijtekens, het technisch tekenen van logo’s, het uitzetten van kolommen, monteren van teksten en illustraties, het samenstellen van koppen met behulp van afwrijfletters, het aanbrengen van overlays ten behoeve van de kleurscheidingen. Werktekenen gebeurt op een tekenplank met tekenhaak en driehoeken, met werktekenpapier of werktekenkarton, Rotring-pen en inkt, folies en snijmesjes, met wax, rubbercement of spuitlijm. Het werktekenen is na 1985 verdrongen door de opkomst van de fotografische zetmachine en later de pagina-opmaaksystemen die het zetwerk op de juiste positie op een pagina kon belichten en in film of papier afleverde. Naderhand is het samenstellen van complete pagina’s opgepakt door de Apple-computers en DTP-pakketten, zoals Pagemaker en Freehand.

werktekening

een papieren handgemaakt opzichtmodel, een zwart-wit tekening - technische tekening, reproductietekening - met in inkt getrokken lijnen, vlakken en vrije vormen, fotokaders gesneden en gemonteerd met zelfklevende folies, met spuitlijm of rubbercement gemonteerde teksten en tekststroken, illustraties en koppen die zijn samengesteld uit afwrijfletters, transparant overlays voor de verschillende kleuren, bewerkingen of instructies, bedoeld voor verdere verwerking in de voorbereiding van drukwerk. Een werktekening is een halffabricaat dat wordt gebruikt als opzichtmodel, bedoeld voor het maken van een negatiefopname voor de lithografie waarbij foto’s worden gereproduceerd en gerasterd en op de juiste positie in het negatief worden geplaatst, halftonen en kleurpercentages worden samengesteld en ingekopieerd om kleurscheidingen en afzonderlijke lithofilms te maken voor elk van de drukkleuren. Vanaf 1985 heeft de fotografische zetmachine en de desktop computer met beeldscherm het werktekenen verdrongen en is de werktekenaar omgeschoold tot DTP-er die met een Apple-computer en de DTP-pakketten Pagemaker en Freehand digitaal complete pagina’s kon samenstellen en opmaken en direct als papieren controlemodel op een papierprinter kon printen en vervolgens als zogenaamde schone film via een Raster Image Processor (RIP) op een filmbelichter kon uitdraaien.

wikkelvouw

een vouwwijze voor drieslagfolders (folders met zes pagina’s), waarbij de rechter- en linkerpagina naar binnen worden gevouwen en elkaar geheel overlappen.

wit, onbedrukt papier

alle onbedrukte delen en vrije ruimten op bedrukt papier, in drukwerk, o.a. kopwit, zijwit, rugwit, staartwit, snijwit, maar ook woordwit, interlinie, kolomwit enz. Ook de ruimte om een letter en zelfs binnen een letter wordt wit genoemd, ook de onbedrukte ruimte rond een rasterpunt. De niet-drukkende lagerliggende delen in zetwerk worden ook wit genoemd. Omdat ze lager liggen dan de drukkende delen en dus geen afdruk achterlaten - het papier blijft wit - wordt het wit genoemd.

wit, zetmateriaal

materiaal voor het samenstellen van zetwerk, al het materiaal dat lager is dan de hoogte van zetwerkmetalen elementen om lege ruimten in hoogdrukvormen op te vullen; de niet-drukkende, lager liggende delen. Wit ligt lager dan de drukkende delen, kan niet worden bereikt door de inktrol waardoor ze op de afdruk geen beeld geeft en het papier wit blijft. Het materiaal waaruit hoogdrukvormen worden samengesteld valt uiteen in hoger liggende drukkende delen - onder andere letters, lijnen, clichés - en niet-drukkende lager liggende delen - wit. Met deze delen worden drukvormen samengesteld die een gesloten vierkant of rechthoek vormen en die in het drukraam kan worden opgesloten. Wit bestaat uit een systeem van kleinere en grotere stukken metaal - van de zeer dunne messing vliesspatie en het loden holwit, tot het grote gietijzeren formaatwit - dat wordt gebruikt in zetwerk en hoogdrukvormen om de niet-drukkende ruimte op te vullen en om de drukkende metalen delen op de juiste afstand ten opzichte van elkaar te houden. Wit is beschikbaar in meerdere soorten en veel verschillende groottes. Het kleinste wit is de letterspatie in oplopende diktes. Tussen de regels zorgt de interlinie voor de juiste regelafstand met een dikte van 1, 2, 3 en 4 punten. Interlinies met een dikte van 6 punt, 12 en 18 punt worden regletten genoemd. Is de reglet dikker dan 18 punten dan wordt deze niet massief geleverd maar hol, en spreekt men van holwit. Is het holwit vierkant, dan spreekt men van tabelwit. Grote formaten wit worden gemaakt van gietijzer en wordt formaatwit genoemd. 

witmarges

vrije ruimte tussen papierrand en de zetspiegel, de bedrukking op de pagina. We kennen: kopwit (ruimte aan de bovenzijde), staartwit, (onderzijde), rugwit (tussen de rug en de druk), snijwit (tussen de druk en de zijkant).

witregel

een extra regeltransport, een regel zonder woorden, een geheel blanco regel in een pagina of tekstkolom, als afscheiding tussen twee alinea’s. Een witregel is gelijk aan een regeltransport van de typemachine, printer, zetmachine , tekstverwerkingsprogramma of dtp-pakket. Is een witregel niet gelijk aan het vaste regeltransport maar een gedeelte daarvan, dan spreekt van gebroken witregels. Door het gebruik van gebroken witregels is er geen controle meer op het registeren van tekstregels - waarbij regels in naastgelegen kolommen op dezelfde hoogte staan, of regels aan weerszijden van een blad ’tegen’ elkaar zijn gedrukt; een ongewenst verschijnsel bij het drukken van.

witruimte

een term uit de vormgeving, een ruimte in een document, pagina of tekstkolom die onbedrukt is, niet gevuld met beeld of tekst. Witruimtes hebben een functie; communicatie is niet een kwestie van alle lege ruimtes volstoppen met informatie, in de veronderstelling dat je de lezer zoveel mogelijk in een zo beperkt mogelijke ruimte moet bieden. Overdracht van informatie gebeurt optimaal als de kijker de gelegenheid heeft van object naar object te stappen, door de vormgeving van rustpunt (de witruimte) naar rustpunt wordt geleid. Witruimtes dienen er dus voor communicatiemiddelen toegankelijker en daardoor leesbaarder, overzichtelijker en daardoor aantrekkelijk te houden. 

wolkigheid

onregelmatige verdeling van vezels in papier waardoor helderheidsverschillen optreden. Papier is dan niet gelijk van dikte.

woordmerk

het logo, de naam van een organisatie of bedrijf - ook wel van een individu, een dienst, product, partij of idee, religie of ideologie – met een vaste schrijfwijze die is vormgegeven in voornamelijk letters en waarbij een grotere of kleinere beeldtoevoeging, kleur- of beeldingreep is gedaan. Zoals het woordmerk van Aegon, Google, Ikea en Kodak, Samsung, Canon of Coca-Cola. In tegenstelling tot een beeldmerk, dat vrijwel uitsluitend een grafische voorstelling is. 

woordspatie

woordwit, het wit - de ruimte - tussen woorden. Het kleinste wit - woordwit, de spatie - wordt gebruikt om woorden van elkaar te onderscheiden. De optimale grootte - dikte van de spatie - is afhankelijk van de lettergrootte, maar doorgaans een kwart tot een derde deel van de corpsmaat, doorgaans zo’n 2 of 3 punten. Woordspaties zijn beschikbaar in de diktes van een halve punt (vliesspatie), 1 punt, anderhalve punt, 2, 3 en 4 punten, het pasje (half vierkant). Het vierkant (vierkante corpsmaat) is ook beschikbaar in de letterkast, niet bedoeld als woordwit maar voor het uitvullen of uitpunten van regels. Bij het in blokvorm zetten van pagina’s of kolommen - zowel voorin als achterin een rechte kantlijn - wordt het woordwit vergroot, uitdrijven of uitvullen genoemd. Als woordspaties teveel worden uitgedreven ontstaan zogenaamde paden en meren; aaneengesloten open witruimten op de pagina die de aandacht van het lezen afleiden.

woordwit

spatie, woordspatie, vrije onbedrukte ruimte tussen de woorden, de woordtussenruimte.

WWW

World Wide Web, een internettoepassing met multimediamogelijkheden, zoals beeld en geluid, video en interactiviteit door middel van hypertext en invulformulieren. Hierdoor wordt de informatie die documenten met elkaar delen gemakkelijk toegankelijk en volledig onafhankelijk van de fysieke locatie.

wysiwyg

dit programma is wysiwyg, what you see is what you get, of: wat je ziet is wat je krijgt. Computerprogramma’s zoals MSWord, of DTP-programma’s zoals Indesign, laten op het beeldscherm direct het eindresultaat zien, in de juiste letter en kleur, de juiste marges, de juiste paginaverhouding. Overigens is er vaker sprake van wysimolwyg: what you see is more-or-less what you get: wat je ziet lijkt min of meer op wat je krijgt.

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Een leuke vraag en geen antwoord gevonden? Of mist u een woord? Mail HSTotaal: mail@hstotaal.nl.

Geen antwoord gevonden of mist u een woord? Mail HSTotaal: mail@hstotaal.nl.