Communicatievraag met een N? Raadpleeg de HSTotaal-woordenlijst!

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van naamsbekendheid tot numeroteur.

Verklaringen van communicatiebegrippen, design dialect, reclametaal, ontwerpwoorden, vormgeversjargon, typografische vaktaal, dtp-kreten, grafische uitdrukkingen, drukkerslatijn, papiertermen en van enige creatieve wartaal.

 

n

naamsbekendheid

de bekendheid van een naam, merk, dienst, product, organisatie of persoon bij de doelgroep. Een grote naamsbekendheid vergroot de kans dat de doelgroep kiest voor het merk. Echter, uit oogpunt van marketing is naamsbekendheid niet het enige en meest ultieme doel, immers een naamsbekendheid van 100% leidt niet tot 100% koopgarantie (anders zouden alle autorijders kiezen voor Mercedes). Naamsbekendheid valt uiteen in spontane naamsbekendheid en geholpen naamsbekendheid (er wordt gevraagd of men het merk kent). De kwaliteit van de naamsbekendheid wordt beïnvloed door de waarde van het imago en de reputatie. 

nabeeld

geestbeeld of schaduwbeeld, een verschijnsel bij LCD-schermen, waarbij door het inbranden van langdurig stilstaand beeld, een ingebrand beeld, nabeeld, geestbeeld of schaduwbeeld kan worden veroorzaakt, zelfs na het uitschakelen. Nadat het beeld enige tijd is uitgeschakeld, verdwijnt het beeld. 

nabewerking

behandeling van drukwerk na het drukken, zoals: op maat snijden, vouwen, brocheren, naaien, nieten, stansen, boren, ritsen, rillen, ringogen, frezen. Nabewerking kan ook een vorm van veredeling zijn, zoals persvernis, lamineren en lakken.

narrowcasting

een vorm van instore communicatie, point of sale communicatie, een beeldschermpresentatie met een smal - klein – bereik. In tegenstelling tot schermen met een breed bereik - broadcasting: de televisie voor een groot publiek. Narrowcasting is een communicatievorm op een specifieke locatie – doorgaans op de winkelvloer, een bouwmarkt, toonzaal - met een specifiek bericht voor een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld een aanbieding of productaanprijzing (reclameboodschap voor lijm) in een gangpad (bij de pvc-pijpen) van een bouwmarkt. De producent van het product levert de schermen en de content (de videopresentatie). Door internettechnologie is het actualiseren, wijzigen en op maat maken van presentaties steeds eenvoudiger. Met touch screens is een vorm van interactie met de kijker mogelijk. Narrowcasting wordt vanwege de toenemende beeldschermkwaliteit en de steeds lagere kosten van de schermen steeds vaker aangetroffen, ook in openbaar vervoer voor reisinformatie, in warenhuizen, ziekenhuizen en op straat. 

nasnijden

een papierbewerking in de drukkerij, het snijden van het papier na het drukken als voorbereiding op het brocheren. Het snijden van het papier vóór het drukken - om het op het juiste persformaat te brengen, heet voorsnijden. Het verwijderen van een smalle witruimte op het drukvel tussen twee separate drukwerken wordt een tussensnede genoemd. Het snijden van het drukwerk op het eindformaat ná het brocheren wordt schoonsnijden genoemd.

natuurkarton

houtvrij, soms iets ruw, wit karton, zonder coating. Wordt vaak toegepast bij visitekaartjes.

negatief

een afbeelding waarin de waarden licht en donker omgekeerd zijn aan die in het origineel (of de natuur). Te onderscheiden zijn leesbare en onleesbare negatieven, respectievelijk een niet-spiegelbeeldig en spiegelbeeldig model. Een afdruk van een negatief levert een positief.

NEN-normen

door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven bladen waarin eisen, afmetingen en kwaliteiten ten behoeve van onder meer de grafische industrie zijn aangegeven (bijv. papierformaten).

netiquette

net-etiquette, de ongeschreven regels van het internet, zoals: ’verstuur geen kettingbrieven over het internet’ en ’gebruik niet uitsluitend kapitalen in een e-mail.’

neuromarketing 

een vorm van marketing waarbij neurowetenschappelijke kennis wordt ingezet bij marketingtoepassingen. In het consumentenbrein zouden zich tijdens de aankoop allerlei denk- en beslissingsprocessen afspelen. Met kennis over de werking van het brein kunnen emoties inzichtelijk worden gemaakt, kan gedrag beter worden voorspeld, kan marketing daarop worden afgestemd en ontstaat ruimte voor productverbeteringen. Er is ook kritiek op neuromarketing vanwege de versimpelde uitleg van resultaten, het zou ethisch niet verantwoord zijn en onderzoeksresultaten zouden worden veralgemeniseerd en worden toegepast op te grote groepen consumenten. We weten nog te weinig over het functioneren van de hersenen om algemene conclusies te verbinden aan onderzoeksresultaten.

nieten door het plat

een bindtechniek waarbij katernen worden gebrocheerd door metalen nieten door het voorplat van het boekblok te drijven, naast en op enige afstand - 6 tot 10 mm - van de rug. 

niet-inspringen

eerste regels van nieuwe alinea niet extra naar rechts beginnen.

nieuwe media

zoals social media - Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat – digitale media met een hoog interactief karakter - tweerichtingsverkeer - waarbij het publiek de regie voor een deel in handen heeft. Nieuwe media is het tegenovergestelde van oude media, traditionele media - brochures, direct mail, televisie, radio en kranten – zogenaamde massacommunicatie, waarbij sprake is van eenrichtingsverkeer en de afzender een boodschap zendt aan soms zeer grote doelgroepen en daarbij de regie heeft. Nieuwe media is veel persoonlijker, dynamischer en sneller in het verrijken en delen van informatie, bij uitstek geschikt voor interactie met klanten. Niet het bedrijf of het product staat centraal maar de klant, die zelf bepaalt of een relatie met het bedrijf of het product wordt aangegaan. Nieuwe media bieden klanten betrokkenheid en de mogelijkheid om een verbinding met het bedrijf of het product aan te gaan maar ook met elkaar, als klanten onderling, waardoor sprake is van echt contact. Klanten die ontevreden zijn verlangen van de bedrijven direct een reactie op hun ongenoegen. Wordt daar niet snel op gereageerd, dan kunnen enkele slechte referenties een bedrijf ernstig in verlegenheid brengen, zelfs het imago beschadigen. Deze vorm van zeer persoonlijke communicatie vraagt onafgebroken aandacht van ondernemers en een nieuwe opstelling. Social media zijn niet bedoeld om onder controle te houden. Het vraagt nieuwe vaardigheden, vertrouwen en oprechtheid om de media zo goed mogelijk te benutten. Relatief kleine bedrijven weten met flexibiliteit daar beter mee om te gaan dan grotere, en daardoor loggere bedrijven. Enerzijds maakt dat bedrijven kwetsbaar, anderzijds is het de grote kracht van nieuwe media. Niet de anonieme ontvanger van een folder is van grote waarde voor een bedrijf, maar de consument die ook als blogger of influencer zich als ambassadeur - betaald of onbetaald - met veel energie en enthousiasme inzet voor het merk en bedrijf. 

nieuwsbrief

een communicatiemiddel, een gedrukte of digitale publicatie die onder redactie van een bedrijf, vereniging of instelling wordt samengesteld, geproduceerd en verzonden aan een geselecteerde groep, bijvoorbeeld klanten, collega’s, leden of andere belangstellenden. Nieuwsbrieven zijn gevuld met nieuws - het woord zegt het al - een combinatie van tekst en beeld, maar worden bij voorkeur geen nieuwsbrief genoemd, want dat zijn ze; er worden passende titels bedacht zodat de nieuwsbrief ook benoemd kan worden. De nieuwswaarde van gedrukte nieuwsbrieven is relatief; is de nieuwsbrief geschreven, vormgegeven, gedrukt en verspreid, dan heeft het nieuws zijn actualiteit wel verloren, maar voldoet het uitstekend als informatie. Gedrukte nieuwsbrieven hebben doorgaans een A4-formaat, vaak meerdere pagina’s, een veelvoud van vier en zijn vormgegeven op een gestructureerde manier met behulp van een stramien. Dat bevordert herkenbaarheid, ordening en een efficiënte werkwijze. Gedrukte versies worden per post verzonden. Digitale nieuwsbrieven worden met een e-mailprogramma verzonden en worden vaak e-mailing genoemd.  

non-proportioneel schrift

monospace, lettertype waarbij alle tekens even breed zijn en gecentreerd worden op een vaste tekenruimte. Een verschijnsel op de typemachine, waarbij het horizontale transport in de regel vanwege de techniek in de typemachine voor elke aanslag even groot moest zijn. Het gevolg is dat de hoofdletter W evenveel ruimte inneemt als een komma (,), en een kleine letter l of een spatie evenveel horizontaal transport krijgt als een hoofdletter M. Daardoor is het letterontwerp voor de W in elkaar gedrukt en maakt de komma een vette, opgeblazen indruk. De Courier en Prestige Elite zijn monospaces, non-proportionele lettertypen die op typemachines worden gebruikt. Het tegenovergestelde van non-proportioneel is een proportioneel schrift, een lettertype waarbij de tekens en spaties allemaal verschillend van breedte zijn: de i staat op een smallere breedte dan de M en de komma (,) is smaller dan een liggend streepje (-). Daardoor ontstaat een gelijkmatiger en mooier letterbeeld dat prettiger leest. Cijfers zijn niet altijd proportioneel. Mediaevalcijfers - uithangende cijfers - zijn proportioneel en verschillend van breedte en hoogte. Tabelcijfers zijn non-proportioneel, hebben een vaste breedte - ter grootte van een pasje, een half vierkant - en staan alle tien op gelijke hoogte, op dezelfde basislijn. Daardoor zijn ze geschikt voor het opmaken van tabellen en andere verticale opsommingen en cijferkolommen, zoals in jaarverslagen waarbij alle cijfers netjes onder elkaar moeten komen. Mediaevalcijfers hebben de voorkeur voor het gebruik in platte tekst; ze hebben een wisselende breedte en hoogte waardoor ze mooi passen in het letterbeeld, het ritme van de horizontale regel en prettigere lezen. 

nummeren, numeroteur

een techniek uit de boekdrukkerij, waarbij tijdens het drukken de vellen in de drukpers worden voorzien van een nummer, oplopend, aflopend of min of meer willekeurig. Bij elke drukgang drukt de drukcilinder op de numeroteur die daardoor één positie verspringt. Ook kunnen vellen of drukwerk van een digitaal geprinte unieke nummering worden voorzien. Daartoe wordt van het drukbestand én de gegevens in een Excel sheet een samenvoegbestand gemaakt en digitaal ingeprint of gedrukt.

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

HSTotaal woordenlijst:
van naamsbekendheid tot numeroteur.

Verklaringen van communicatiebegrippen, design dialect, reclametaal, ontwerpwoorden, vormgeversjargon, typografische vaktaal, dtp-kreten, grafische uitdrukkingen, drukkerslatijn, papiertermen en van enige creatieve wartaal.

 

n

naamsbekendheid

de bekendheid van een naam, merk, dienst, product, organisatie of persoon bij de doelgroep. Een grote naamsbekendheid vergroot de kans dat de doelgroep kiest voor het merk. Echter, uit oogpunt van marketing is naamsbekendheid niet het enige en meest ultieme doel, immers een naamsbekendheid van 100% leidt niet tot 100% koopgarantie (anders zouden alle autorijders kiezen voor Mercedes). Naamsbekendheid valt uiteen in spontane naamsbekendheid en geholpen naamsbekendheid (er wordt gevraagd of men het merk kent). De kwaliteit van de naamsbekendheid wordt beïnvloed door de waarde van het imago en de reputatie. 

nabeeld

geestbeeld of schaduwbeeld, een verschijnsel bij LCD-schermen, waarbij door het inbranden van langdurig stilstaand beeld, een ingebrand beeld, nabeeld, geestbeeld of schaduwbeeld kan worden veroorzaakt, zelfs na het uitschakelen. Nadat het beeld enige tijd is uitgeschakeld, verdwijnt het beeld. 

nabewerking

behandeling van drukwerk na het drukken, zoals: op maat snijden, vouwen, brocheren, naaien, nieten, stansen, boren, ritsen, rillen, ringogen, frezen. Nabewerking kan ook een vorm van veredeling zijn, zoals persvernis, lamineren en lakken.

narrowcasting

een vorm van instore communicatie, point of sale communicatie, een beeldschermpresentatie met een smal - klein – bereik. In tegenstelling tot schermen met een breed bereik - broadcasting: de televisie voor een groot publiek. Narrowcasting is een communicatievorm op een specifieke locatie – doorgaans op de winkelvloer, een bouwmarkt, toonzaal - met een specifiek bericht voor een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld een aanbieding of productaanprijzing (reclameboodschap voor lijm) in een gangpad (bij de pvc-pijpen) van een bouwmarkt. De producent van het product levert de schermen en de content (de videopresentatie). Door internettechnologie is het actualiseren, wijzigen en op maat maken van presentaties steeds eenvoudiger. Met touch screens is een vorm van interactie met de kijker mogelijk. Narrowcasting wordt vanwege de toenemende beeldschermkwaliteit en de steeds lagere kosten van de schermen steeds vaker aangetroffen, ook in openbaar vervoer voor reisinformatie, in warenhuizen, ziekenhuizen en op straat. 

nasnijden

een papierbewerking in de drukkerij, het snijden van het papier na het drukken als voorbereiding op het brocheren. Het snijden van het papier vóór het drukken - om het op het juiste persformaat te brengen, heet voorsnijden. Het verwijderen van een smalle witruimte op het drukvel tussen twee separate drukwerken wordt een tussensnede genoemd. Het snijden van het drukwerk op het eindformaat ná het brocheren wordt schoonsnijden genoemd.

natuurkarton

houtvrij, soms iets ruw, wit karton, zonder coating. Wordt vaak toegepast bij visitekaartjes.

negatief

een afbeelding waarin de waarden licht en donker omgekeerd zijn aan die in het origineel (of de natuur). Te onderscheiden zijn leesbare en onleesbare negatieven, respectievelijk een niet-spiegelbeeldig en spiegelbeeldig model. Een afdruk van een negatief levert een positief.

NEN-normen

door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven bladen waarin eisen, afmetingen en kwaliteiten ten behoeve van onder meer de grafische industrie zijn aangegeven (bijv. papierformaten).

netiquette

net-etiquette, de ongeschreven regels van het internet, zoals: ’verstuur geen kettingbrieven over het internet’ en ’gebruik niet uitsluitend kapitalen in een e-mail.’

neuromarketing 

een vorm van marketing waarbij neurowetenschappelijke kennis wordt ingezet bij marketingtoepassingen. In het consumentenbrein zouden zich tijdens de aankoop allerlei denk- en beslissingsprocessen afspelen. Met kennis over de werking van het brein kunnen emoties inzichtelijk worden gemaakt, kan gedrag beter worden voorspeld, kan marketing daarop worden afgestemd en ontstaat ruimte voor productverbeteringen. Er is ook kritiek op neuromarketing vanwege de versimpelde uitleg van resultaten, het zou ethisch niet verantwoord zijn en onderzoeksresultaten zouden worden veralgemeniseerd en worden toegepast op te grote groepen consumenten. We weten nog te weinig over het functioneren van de hersenen om algemene conclusies te verbinden aan onderzoeksresultaten.

nieten door het plat

een bindtechniek waarbij katernen worden gebrocheerd door metalen nieten door het voorplat van het boekblok te drijven, naast en op enige afstand - 6 tot 10 mm - van de rug. 

niet-inspringen

eerste regels van nieuwe alinea niet extra naar rechts beginnen.

nieuwe media

zoals social media - Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat – digitale media met een hoog interactief karakter - tweerichtingsverkeer - waarbij het publiek de regie voor een deel in handen heeft. Nieuwe media is het tegenovergestelde van oude media, traditionele media - brochures, direct mail, televisie, radio en kranten – zogenaamde massacommunicatie, waarbij sprake is van eenrichtingsverkeer en de afzender een boodschap zendt aan soms zeer grote doelgroepen en daarbij de regie heeft. Nieuwe media is veel persoonlijker, dynamischer en sneller in het verrijken en delen van informatie, bij uitstek geschikt voor interactie met klanten. Niet het bedrijf of het product staat centraal maar de klant, die zelf bepaalt of een relatie met het bedrijf of het product wordt aangegaan. Nieuwe media bieden klanten betrokkenheid en de mogelijkheid om een verbinding met het bedrijf of het product aan te gaan maar ook met elkaar, als klanten onderling, waardoor sprake is van echt contact. Klanten die ontevreden zijn verlangen van de bedrijven direct een reactie op hun ongenoegen. Wordt daar niet snel op gereageerd, dan kunnen enkele slechte referenties een bedrijf ernstig in verlegenheid brengen, zelfs het imago beschadigen. Deze vorm van zeer persoonlijke communicatie vraagt onafgebroken aandacht van ondernemers en een nieuwe opstelling. Social media zijn niet bedoeld om onder controle te houden. Het vraagt nieuwe vaardigheden, vertrouwen en oprechtheid om de media zo goed mogelijk te benutten. Relatief kleine bedrijven weten met flexibiliteit daar beter mee om te gaan dan grotere, en daardoor loggere bedrijven. Enerzijds maakt dat bedrijven kwetsbaar, anderzijds is het de grote kracht van nieuwe media. Niet de anonieme ontvanger van een folder is van grote waarde voor een bedrijf, maar de consument die ook als blogger of influencer zich als ambassadeur - betaald of onbetaald - met veel energie en enthousiasme inzet voor het merk en bedrijf. 

nieuwsbrief

een communicatiemiddel, een gedrukte of digitale publicatie die onder redactie van een bedrijf, vereniging of instelling wordt samengesteld, geproduceerd en verzonden aan een geselecteerde groep, bijvoorbeeld klanten, collega’s, leden of andere belangstellenden. Nieuwsbrieven zijn gevuld met nieuws - het woord zegt het al - een combinatie van tekst en beeld, maar worden bij voorkeur geen nieuwsbrief genoemd, want dat zijn ze; er worden passende titels bedacht zodat de nieuwsbrief ook benoemd kan worden. De nieuwswaarde van gedrukte nieuwsbrieven is relatief; is de nieuwsbrief geschreven, vormgegeven, gedrukt en verspreid, dan heeft het nieuws zijn actualiteit wel verloren, maar voldoet het uitstekend als informatie. Gedrukte nieuwsbrieven hebben doorgaans een A4-formaat, vaak meerdere pagina’s, een veelvoud van vier en zijn vormgegeven op een gestructureerde manier met behulp van een stramien. Dat bevordert herkenbaarheid, ordening en een efficiënte werkwijze. Gedrukte versies worden per post verzonden. Digitale nieuwsbrieven worden met een e-mailprogramma verzonden en worden vaak e-mailing genoemd.  

non-proportioneel schrift

monospace, lettertype waarbij alle tekens even breed zijn en gecentreerd worden op een vaste tekenruimte. Een verschijnsel op de typemachine, waarbij het horizontale transport in de regel vanwege de techniek in de typemachine voor elke aanslag even groot moest zijn. Het gevolg is dat de hoofdletter W evenveel ruimte inneemt als een komma (,), en een kleine letter l of een spatie evenveel horizontaal transport krijgt als een hoofdletter M. Daardoor is het letterontwerp voor de W in elkaar gedrukt en maakt de komma een vette, opgeblazen indruk. De Courier en Prestige Elite zijn monospaces, non-proportionele lettertypen die op typemachines worden gebruikt. Het tegenovergestelde van non-proportioneel is een proportioneel schrift, een lettertype waarbij de tekens en spaties allemaal verschillend van breedte zijn: de i staat op een smallere breedte dan de M en de komma (,) is smaller dan een liggend streepje (-). Daardoor ontstaat een gelijkmatiger en mooier letterbeeld dat prettiger leest. Cijfers zijn niet altijd proportioneel. Mediaevalcijfers - uithangende cijfers - zijn proportioneel en verschillend van breedte en hoogte. Tabelcijfers zijn non-proportioneel, hebben een vaste breedte - ter grootte van een pasje, een half vierkant - en staan alle tien op gelijke hoogte, op dezelfde basislijn. Daardoor zijn ze geschikt voor het opmaken van tabellen en andere verticale opsommingen en cijferkolommen, zoals in jaarverslagen waarbij alle cijfers netjes onder elkaar moeten komen. Mediaevalcijfers hebben de voorkeur voor het gebruik in platte tekst; ze hebben een wisselende breedte en hoogte waardoor ze mooi passen in het letterbeeld, het ritme van de horizontale regel en prettigere lezen. 

nummeren, numeroteur

een techniek uit de boekdrukkerij, waarbij tijdens het drukken de vellen in de drukpers worden voorzien van een nummer, oplopend, aflopend of min of meer willekeurig. Bij elke drukgang drukt de drukcilinder op de numeroteur die daardoor één positie verspringt. Ook kunnen vellen of drukwerk van een digitaal geprinte unieke nummering worden voorzien. Daartoe wordt van het drukbestand én de gegevens in een Excel sheet een samenvoegbestand gemaakt en digitaal ingeprint of gedrukt.

 

start a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Een leuke vraag en geen antwoord gevonden? Of mist u een woord? Mail HSTotaal: mail@hstotaal.nl.

Geen antwoord gevonden of mist u een woord? Mail HSTotaal: mail@hstotaal.nl.