Communicatievraag met een A? Raadpleeg de HSTotaal-woordenlijst!

HSTotaal woordenlijst

Grafische, creatieve en communicatie-begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

aanleg, haakse hoek aan het drukpapier waaraan de drukpers het papier vastgrijpt.

aanspatiëren, de ruimte tussen letters (en woordspaties) met dezelfde maat vergroten. In tegenstelling tot 'gelijkstellen', waarbij de ruimte opties wordt vergroot.

@ apenstaartje, symbool voor het Engelse 'at' in een e-mailadres. Bijvoorbeeld mail@hstotaal.nl is de mailbox van HSTotaal 'at' (bij) ons domein 'hstotaal.nl'.

aanmaakpartij, een hoeveelheid papier, niet uit het magazijn, die volgens de wens van de opdrachtgever wordt gespecificeerd en geproduceerd. Doorgaans tenminste 2.000 kg.

abri, affiches, aangeplakt op de binnen- of buitenzijde van wachthuisjes van het openbaar vervoer.

access provider, aanbieder van toegang tot het internet.

actiereclame, reclame voor consumenten- en/of (tussenhandel)promotions, zoals bijvoorbeeld prijsverlaging, extra product en premiums.

ActiveX, een toepassing voor het WWW, net als 'java'. ActiveX is een bundeling van OLE (Object Linking and Embedding) en COM (Component Object Model).

advertorial, betaalde advertentie in redactionele opmaak; kan meerdere pagina's omvatten.

aflopende druk, de afdruk loopt tot aan de papierrand.

A-formaat, eenheidsformaat voor papier, waaraan persformaten zijn gerelateerd (zoals het bekende A4, ter grootte van briefpapier).

afsnee, plaats op drukproef of drukvel waar het eindprodukt zal worden afgesneden.

akte-enveloppen, enveloppen met sluiting aan de korte zijde.

Altavista, bekende internationale zoekmachine uit de 90-er jaren. In 2013 gestopt.

anilinedruk, midden-kwalitatieve, snelle druktechniek met flexibele drukvormen voor o.a. materialen als golfkarton en draagtassen.

anti-aliasing, functie van computerprogramma's om hoekige lijnen van bijvoorbeeld curves vloeiender te laten verlopen. Anti-aliasing zorgt voor een subtiele overgang tussen kleuren. De randen van een letter worden 'aangepast' aan de omliggende kleuren in pixels.

anticyclisch budgetteren, beleid waarbij de budgetten voor communicatie omgekeerd evenredig verlopen met de conjunctuur, in de veronderstelling dat communicatie de vraag kan stimuleren als deze achterblijft.

AOL (America OnLine), net als 'Compuserve' en 'Prodigy' een commercieel netwerk met een selectie van internet-informatie en eigen diensten (online bestellen).

applets, platform-onafhankelijke, kant-en-klare 'java' of 'ActiveX-programma's'. Applets zijn klein in omvang en groot in mogelijkheden.

ASCII (American Standards Code for Information Interchange), tabel met 256 codes voor universele informatieuitwisseling van letters, symbolen, cijfers en lettertekens. De eerste 128 codes zijn standaard, de tweede 128 codes zijn 'extended' en kunnen per computer verschillen.

a-symmetrie, vrije opbouw van (typo)grafische elementen, in tegenstelling tot symmetrie waarbij de elementen in het midden onder elkaar staan.

ATM (Asynchronous Transfer Mode), verbindingskabel in een geschakeld netwerk met zeer grote capaciteit voor het versturen van analoge en digitale data.

attachment, een bestand dat aan een e-mail bericht gehecht wordt om meeverstuurd te worden. Een attachment kan een foto zijn, een tekstbestanmd, maar ook een programma.

audio-visuele media, mediumtypen die voor de mens zowel op auditieve (het gehoor) als op visuele wijze (het gezichtsvermogen) waarneembaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: film, video, diaseries met geluid, video, beeldplaat etc.

auteurscorrectie, door de opdrachtgever gewenste veranderingen in tekst of ontwerp nadat deze zijn goedgekeurd.

authoring tool, een auteurssyteem, namelijk software voor de ontwikkeling van een IMM (Interactief MultiMedia) programma.
 

HSTotaal woordenlijst

Grafische, creatieve en communicatie-begrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

aanleg, haakse hoek aan het drukpapier waaraan de drukpers het papier vastgrijpt.

aanspatiëren, de ruimte tussen letters (en woordspaties) met dezelfde maat vergroten. In tegenstelling tot 'gelijkstellen', waarbij de ruimte opties wordt vergroot.

@ apenstaartje, symbool voor het Engelse 'at' in een e-mailadres. Bijvoorbeeld mail@hstotaal.nl is de mailbox van HSTotaal 'at' (bij) ons domein 'hstotaal.nl'.

aanmaakpartij, een hoeveelheid papier, niet uit het magazijn, die volgens de wens van de opdrachtgever wordt gespecificeerd en geproduceerd. Doorgaans tenminste 2.000 kg.

abri, affiches, aangeplakt op de binnen- of buitenzijde van wachthuisjes van het openbaar vervoer.

access provider, aanbieder van toegang tot het internet.

actiereclame, reclame voor consumenten- en/of (tussenhandel)promotions, zoals bijvoorbeeld prijsverlaging, extra product en premiums.

ActiveX, een toepassing voor het WWW, net als 'java'. ActiveX is een bundeling van OLE (Object Linking and Embedding) en COM (Component Object Model).

advertorial, betaalde advertentie in redactionele opmaak; kan meerdere pagina's omvatten.

aflopende druk, de afdruk loopt tot aan de papierrand.

A-formaat, eenheidsformaat voor papier, waaraan persformaten zijn gerelateerd (zoals het bekende A4, ter grootte van briefpapier).

afsnee, plaats op drukproef of drukvel waar het eindprodukt zal worden afgesneden.

akte-enveloppen, enveloppen met sluiting aan de korte zijde.

Altavista, bekende internationale zoekmachine uit de 90-er jaren. In 2013 gestopt.

anilinedruk, midden-kwalitatieve, snelle druktechniek met flexibele drukvormen voor o.a. materialen als golfkarton en draagtassen.

anti-aliasing, functie van computerprogramma's om hoekige lijnen van bijvoorbeeld curves vloeiender te laten verlopen. Anti-aliasing zorgt voor een subtiele overgang tussen kleuren. De randen van een letter worden 'aangepast' aan de omliggende kleuren in pixels.

anticyclisch budgetteren, beleid waarbij de budgetten voor communicatie omgekeerd evenredig verlopen met de conjunctuur, in de veronderstelling dat communicatie de vraag kan stimuleren als deze achterblijft.

AOL (America OnLine), net als 'Compuserve' en 'Prodigy' een commercieel netwerk met een selectie van internet-informatie en eigen diensten (online bestellen).

applets, platform-onafhankelijke, kant-en-klare 'java' of 'ActiveX-programma's'. Applets zijn klein in omvang en groot in mogelijkheden.

ASCII (American Standards Code for Information Interchange), tabel met 256 codes voor universele informatieuitwisseling van letters, symbolen, cijfers en lettertekens. De eerste 128 codes zijn standaard, de tweede 128 codes zijn 'extended' en kunnen per computer verschillen.

a-symmetrie, vrije opbouw van (typo)grafische elementen, in tegenstelling tot symmetrie waarbij de elementen in het midden onder elkaar staan.

ATM (Asynchronous Transfer Mode), verbindingskabel in een geschakeld netwerk met zeer grote capaciteit voor het versturen van analoge en digitale data.

attachment, een bestand dat aan een e-mail bericht gehecht wordt om meeverstuurd te worden. Een attachment kan een foto zijn, maar ook een programma.

audio-visuele media, mediumtypen die voor de mens zowel op auditieve (het gehoor) als op visuele wijze (het gezichtsvermogen) waarneembaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: film, video, diaseries met geluid, video, beeldplaat etc.

auteurscorrectie, door de opdrachtgever gewenste veranderingen in tekst of ontwerp nadat deze zijn goedgekeurd.

authoring tool, een auteurssyteem, namelijk software voor de ontwikkeling van een IMM (Interactief MultiMedia) programma.

Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Bel dan Joost Klinkenberg of Bart Landman: 023-534 45 00. Of mail: mail@hstotaal.nl.

Geen antwoord op uw vraag gevonden? Mail dan naar: mail@hstotaal.nl.