Privacyverklaring van HSTotaal

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen. Dat zijn gegevens van klanten, prospects en leveranciers.
HSTotaal zal de gegevens zorgvuldig behandelen. Vanzelfsprekend nemen wij de wet- en regelgeving die van toepassing is in acht. Om dit te bereiken hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen.

Wat voor soort gegevens verwerkt HSTotaal?

Wij verwerken uitsluitend gegevens die door u aan ons zijn verstrekt - naw-gegevens, contactgegevens en bedrijfsgegevens - en gegevens over facturen en betalingen. Naw-gegevens zijn geslacht, naam, adres, vestigingsplaats. Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail en websiteadres. En bedrijfsgegevens zoals IBAN-nummer en nummer KvK en BTW.
Daarnaast worden e-mailadressen verwerkt voor digitale mailings. Deze e-mailadressen staan in een geïsoleerd online bestand waaraan geen andere gegevens zijn gekoppeld. Andere gegevens dan die we hier genoemd hebben worden door ons niet verzameld, verwerkt en bewaard.

Waar zijn de gegevens opgeslagen?

Ter ondersteuning van het werk en de financiële administratie maakt HSTotaal gebruik van het online administratiesysteem Cash. In Cash zijn gegevens opgeslagen, bedoeld om controle te houden op onze uren, projecten en facturen. Meer over de privacy van Cash vindt u op: www.cash.nl/privacyverklaring/.
Bij de verzending van digitale mailings maakt HSTotaal gebruik van het online programma Mailchimp waarin een enkele geïsoleerde lijst met e-mailadressen staat. Aan de e-mailadressen zijn geen andere gegevens gekoppeld; wij kunnen in veel gevallen de adressen niet herleiden tot personen en bedrijven. Deze lijst gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van onze Tipsmailing. 

Met welk doel worden gegevens verwerkt? 

HSTotaal heeft de gegevens nodig voor het uitoefenen van de overeengekomen advies-, creatieve of productieopdracht en voor de facturatie van kosten en werkzaamheden.
Het bestand met e-mailadressen wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de zogenaamde Tipsmailing; het verstrekken van vak-, werk- en bedrijfsgerelateerde adviezen en informatie. Uiteraard kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel. In de Tipsmailing is een button aangebracht waarmee u zich kunt uitschrijven uit de mailing en uit de lijst. 

Hoe zijn uw gegevens beschermd?

Bij HSTotaal hebben slechts twee personen toegang tot het systeem Cash en de mailinglist in Mailchimp. Zij hebben afspraken gemaakt de informatie in beide systemen uiterst vertrouwelijk te behandelen. Beide toegangen zijn beveiligd met wachtwoorden. 
De privacy bij Cash is hier beschreven: www.cash.nl/privacyverklaring/
De privacy bij Mailchimp is hier beschreven: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Worden gegevens aan anderen verstrekt?

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Zodra de samenwerking met HSTotaal eindigt bewaren wij de financiële gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens verwijderd.

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken?

U kunt altijd vragen welke gegevens van u bij ons genoteerd staan. Bel HSTotaal (06 20 61 68 32) of zend ons een e-mailbericht (mail@hstotaal.nl) en u krijgt omgaand antwoord. Als u meent dat de gegevens onjuist zijn of als u vindt dat we ten onrechte uw gegevens verwerken, kunt u ons dat laten weten. Wij zullen dan de gegevens corrigeren of verwijderen. 

Kunnen wij uw gegevens altijd verwijderen uit ons systeem?

U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit Cash. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij het bewaren van de gegevens noodzakelijk is vanwege het verwerken van uw opdracht. Of vanwege de wettelijke bewaartermijn. 

Het beveiligen van uw gegevens

Wij nemen alle redelijke maatregelen om u te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens. Het systeem Cash maakt onder andere gebruik van beveiligde verbindingen, professionele en gecertificeerde data centers, autorisatie protocollen en geheimhoudingsclausules voor hun medewerkers zowel tijdens als na hun dienstverband. Al de data van Cash wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. 

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u op deze website.

Vragen?

Hebt u vragen over deze verklaring? Stuur dan een e-mailbericht naar HSTotaal - mail@hstotaal.nl. Of bel Bart Landman: 06 20 61 68 32.

Privacyverklaring van HSTotaal

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen. Dat zijn gegevens van klanten, prospects en leveranciers.
HSTotaal zal de gegevens zorgvuldig behandelen. Vanzelfsprekend nemen wij de wet- en regelgeving die van toepassing is in acht. Om dit te bereiken hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen.

Wat voor soort gegevens verwerkt HSTotaal?

Wij verwerken uitsluitend gegevens die door u aan ons zijn verstrekt - naw-gegevens, contactgegevens en bedrijfsgegevens - en gegevens over facturen en betalingen. Naw-gegevens zijn geslacht, naam, adres, vestigingsplaats. Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mail en websiteadres. En bedrijfsgegevens zoals IBAN-nummer en nummer KvK en BTW.
Daarnaast worden e-mailadressen verwerkt voor digitale mailings. Deze e-mailadressen staan in een geïsoleerd online bestand waaraan geen andere gegevens zijn gekoppeld. Andere gegevens dan die we hier genoemd hebben worden door ons niet verzameld, verwerkt en bewaard.

Waar zijn de gegevens opgeslagen?

Ter ondersteuning van het werk en de financiële administratie maakt HSTotaal gebruik van het online administratiesysteem Cash. In Cash zijn gegevens opgeslagen, bedoeld om controle te houden op onze uren, projecten en facturen. Meer over de privacy van Cash vindt u op: www.cash.nl/privacyverklaring/.
Bij de verzending van digitale mailings maakt HSTotaal gebruik van het online programma Mailchimp waarin een enkele geïsoleerde lijst met e-mailadressen staat. Aan de e-mailadressen zijn geen andere gegevens gekoppeld; wij kunnen in veel gevallen de adressen niet herleiden tot personen en bedrijven. Deze lijst gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van onze Tipsmailing. 

Met welk doel worden gegevens verwerkt? 

HSTotaal heeft de gegevens nodig voor het uitoefenen van de overeengekomen advies-, creatieve of productieopdracht en voor de facturatie van kosten en werkzaamheden.
Het bestand met e-mailadressen wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van de zogenaamde Tipsmailing; het verstrekken van vak-, werk- en bedrijfsgerelateerde adviezen en informatie. Uiteraard kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel. In de Tipsmailing is een button aangebracht waarmee u zich kunt uitschrijven uit de mailing en uit de lijst. 

Hoe zijn uw gegevens beschermd?

Bij HSTotaal hebben slechts twee personen toegang tot het systeem Cash en de mailinglist in Mailchimp. Zij hebben afspraken gemaakt de informatie in beide systemen uiterst vertrouwelijk te behandelen. Beide toegangen zijn beveiligd met wachtwoorden. 
De privacy bij Cash is hier beschreven: www.cash.nl/privacyverklaring/
De privacy bij Mailchimp is hier beschreven: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Worden gegevens aan anderen verstrekt?

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Zodra de samenwerking met HSTotaal eindigt bewaren wij de financiële gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens verwijderd.

Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken?

U kunt altijd vragen welke gegevens van u bij ons genoteerd staan. Bel HSTotaal (06 20 61 68 32) of zend ons een e-mailbericht (mail@hstotaal.nl) en u krijgt omgaand antwoord. Als u meent dat de gegevens onjuist zijn of als u vindt dat we ten onrechte uw gegevens verwerken, kunt u ons dat laten weten. Wij zullen dan de gegevens corrigeren of verwijderen. 

Kunnen wij uw gegevens altijd verwijderen uit ons systeem?

U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen uit Cash. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij het bewaren van de gegevens noodzakelijk is vanwege het verwerken van uw opdracht. Of vanwege de wettelijke bewaartermijn. 

Het beveiligen van uw gegevens

Wij nemen alle redelijke maatregelen om u te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens. Het systeem Cash maakt onder andere gebruik van beveiligde verbindingen, professionele en gecertificeerde data centers, autorisatie protocollen en geheimhoudingsclausules voor hun medewerkers zowel tijdens als na hun dienstverband. Al de data van Cash wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. 

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u op deze website.

Vragen?

Hebt u vragen over deze verklaring? Stuur dan een e-mailbericht naar HSTotaal - mail@hstotaal.nl. Of bel Bart Landman: 06 20 61 68 32.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.