Overheidscommunicatie voor gemeente Hilversum

Hilversum is natuurlijk bekend als mediastad. En dat is niet voor niets. Dan geef je bij communicatie het goede voorbeeld!

Visualisatie van het nieuwe Evenementenbeleid 

De gemeente Hilversum wenst het Evenementenbeleid stevig te herzien. Feitelijk gaat het om een sterke verbetering. Hilversum wil bewoners, horeca-ondernemers en evenementen-organisatie nauw bij dat proces betrekken.

Design helpt beleid inzichtelijk te maken

HSTotaal kreeg de opdracht het beleid te visualiseren en het proces te verwoorden, zodanig dat het geheel in een heldere presentatie kan worden gegoten en tot een goed interactief overleg leidt.

Meer weten over de visualisatie van het beleid van jouw organisatie? En wat de meerwaarde van design is voor het overleg met belanghebbenden? Bel Bart Landman of Joost Klinkenberg voor een afspraak: 06 20 61 68 32.

Overheidscommunicatie voor gemeente Hilversum

Hilversum is natuurlijk bekend als mediastad. En dat is niet voor niets. Dan laat je bij communicatie het goede voorbeeld zien!

Visualisatie van het nieuwe Evenementenbeleid. De gemeente Hilversum wenst het Evenementenbeleid stevig te herzien. Feitelijk gaat het om een sterke verbetering. Hilversum wil bewoners, horeca-ondernemers en evenementen-organisatie nauw bij dat proces betrekken.

Design maakt communicatie van beleid. HSTotaal kreeg de opdracht het beleid te visualiseren en het proces te verwoorden, zodanig dat het geheel in een heldere presentatie kan worden gegoten en tot een goed interactief overleg zal leiden.

Meer weten over de visualisatie van het beleid van uw organisatie? Mail Bart Landman en Joost Klinkenberg voor een afspraak: mail@hstotaal.nl.

communicatieadviesinfographicsoverheid

Hoe kan design jouw processen en beleid inzichtelijk maken? En daarmee toegankelijk voor een groter publiek? Maak een afspraak met Bart Landman en Joost Klinkenberg voor een eerste gesprek en inventarisatie van de mogelijkheden: 06 20 61 68 32. Of stuur een mail naar mail@hstotaal.nl.

Hoe kan design jouw processen en beleid inzichtelijk maken? Maak een afspraak met Bart Landman en Joost Klinkenberg voor een eerste gesprek en inventarisatie van de mogelijkheden. Mail naar: mail@hstotaal.nl.