Overheidscommunicatie voor gemeente Hilversum

Hilversum is natuurlijk bekend als mediastad. En dat is niet voor niets. Dan moet je bij communicatie het goede voorbeeld geven!

Visualisatie van het nieuwe Evenementenbeleid 

De gemeente Hilversum wenst het Evenementenbeleid stevig te herzien. Feitelijk gaat het om een sterke verbetering. Hilversum wil bewoners, horeca-ondernemers en evenementen-organisatoren nauw bij dat proces betrekken.

Design helpt beleid inzichtelijk te maken

HSTotaal kreeg de opdracht het beleid te visualiseren en het proces te verwoorden, zodanig dat het geheel in een heldere presentatie kan worden gegoten en tot een goed interactief overleg zal leiden.

Meer weten over de visualisatie van het beleid van uw organisatie? En wat de meerwaarde van design is voor het overleg met belanghebbenden? Bel Joost Klinkenberg en Bart Landman voor een afspraak: 023-534 45 00.

Overheidscommunicatie voor gemeente Hilversum

Hilversum is natuurlijk bekend als mediastad. En dat is niet voor niets. Dan moet je bij communicatie het goede voorbeeld laten zien!

Visualisatie van het nieuwe Evenementenbeleid. De gemeente Hilversum wenst het Evenementenbeleid stevig te herzien. Feitelijk gaat het om een sterke verbetering. Hilversum wil bewoners, horeca-ondernemers en evenementen-organisatoren nauw bij dat proces betrekken.

Design maakt communicatie van beleid. HSTotaal kreeg de opdracht het beleid te visualiseren en het proces te verwoorden, zodanig dat het geheel in een heldere presentatie kan worden gegoten en tot een goed interactief overleg zal leiden.

Meer weten over de visualisatie van het beleid van uw organisatie? Mail Joost Klinkenberg en Bart Landman voor een afspraak: mail@hstotaal.nl.

communicatieadviesoverheid

Hoe kan design uw peocessen en beleid inzichtelijk maken? En daarmee toegankelijk voor een groter publiek? Maak een afspraak met Joost Klinkenberg en Bart Landman voor een eerste gesprek en inventarisatie van de mogelijkheden: 023-534 45 00. Of zend een mail aan mail@hstotaal.nl.

Hoe kan design uw peocessen en beleid inzichtelijk maken? Maak een afspraak met Joost Klinkenberg en Bart Landman voor een eerste gesprek en inventarisatie van de mogelijkheden. Mail aan: mail@hstotaal.nl.