Co-creatie: voor een resultaat met draagvlak

"In onze interactieve, eigenwijze netwerksamenleving heeft co-creatie grote voordelen. Co-creatie is de norm voor samenwerking met onze opdrachtgever."

Samen werken aan een optimaal resultaat 

Kennisdeling, slimmer werken en het belang van waardevolle communicatie maakt dat co-creatie grote voordelen heeft ten opzichte van een aanbodgerichte samenwerking. De creatieve antwoorden op complexe, technische en gevoelige communicatievragen zoeken wij in hechte samenwerking met onze klanten.

De invloed van de klant is vanzelfsprekend

Het is niet zo, dat wij klakkeloos uitvoeren wat de klant roept. We willen de klant begrijpen, door goed te luisteren. Om vervolgens te verrassen en te ontzorgen. Met een sneller en beter resultaat, hogere kwaliteit, meer betrokkenheid en tevredenheid: samen verder komen dan ieder afzonderlijk.

Meer weten over onze samenwerking? En wat dat oplevert? Bel Joost Klinkenberg of Bart Landman: (023) 534 45 00.

Co-creatie: voor een resultaat met draagvlak

Samen werken aan een optimaal resultaat. De creatieve antwoorden op complexe, technische en gevoelige communicatievragen zoeken wij in hechte samenwerking met onze klanten.

Gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Bij co-creatie spelen de opdrachtgever en HSTotaal gezamenlijk en afwisselend meerdere rollen. Het resultaat is een creatieve oplossing met breed draagvlak. 

De invloed van de klant is vanzelfsprekend. Het is niet zo, dat wij klakkeloos uitvoeren wat de klant roept. We willen de klant begrijpen, door goed te luisteren. Samen verder komen dan ieder afzonderlijk.

Meer weten over samenwerken? Bel 023-534 45 00.

Wij werken graag een mooie creatieve resultaten. Daarover gaan we graag in gesprek. Bel Joost Klinkenberg of Bart Landman: 023-534 45 00.

Samenwerken aan mooie creatieve resultaten? Bel Joost Klinkenberg of Bart Landman: 023-534 45 00.